LEI-tunnus tarpeen yrityksen tunnistautumisessa, osalle yrityksistä pakolliseksi vuoden 2015 alusta

LEI-tunnuksen avulla pystytään tunnistamaan finanssimarkkinoilla toimivat sekä johdannaissopimuksia käyttävät yritykset ja yhteisöt. Finanssivalvonta (Fiva), PRH sekä Finanssialan Keskusliitto (FK) haluavat muistuttaa tunnistamisen merkityksestä kaikissa liikesuhteissa ja edistävät siksi LEI-tunnuksen käyttöä. Kaikkien Fivalle raportoivien luottolaitosten tulee hankkia LEI-tunnus vuoden loppuun mennessä, jos ne eivät vielä ole sitä tehneet.

Suomalaiset yritykset käyttävät johdannaisia mm. suojautuakseen valuuttakurssien, korkotason ja raaka-aineiden hintojen vaihtelulta. Tämän vuoden helmikuusta lähtien yrityksen on pitänyt raportoida kaikki johdannaiskaupat. Raportointi tehdään kauppatietorekisteriin. Raportointia varten yritys tarvitsee kansainvälisen LEI-tunnuksen, joka on globaaliin standardiin perustuva yhteisötunnus. Sen myöntää Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). PRH:n mukaan LEI-tunnuksia on toistaiseksi haettu vain vähän.

Johdannaisia käyttäviä yrityksiä on ollut Suomessa arviolta noin 10 000. Merkittävä osa yrityksistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Luottolaitokset ja monet isot pörssiyhtiöt ovat jo hankkineet LEI-tunnuksensa. Sen sijaan suuri osa finanssialan ulkopuolisista yrityksistä ei ole vielä hakenut LEI-tunnusta. Kunkin yrityksen on hankittavaa tunnus PRH:sta itse.

LEI-tunnuksen käyttö laajenee Euroopassa tulevaisuudessa. Tunnuksen uusista käyttötarkoituksista keskustellaan jatkuvasti. Kaikkien Fivalle raportoivien luottolaitosten tulee hankkia LEI-tunnus vuoden loppuun mennessä, jos eivät vielä ole sitä tehneet. Fiva tiedottaa erikseen LEI-tunnusten käyttöönotosta eri raportointikokonaisuuksissa. Myöhemmin LEI-tunnus otetaan käyttöön myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä lisäeläkesäätiöiden ja -kassojen raportoinnissa. Arvopaperimarkkinoilla LEI-tunnusta käytetään tällä hetkellä johdannaisraportoinnissa sekä myöhemmin asteittain käteisinstrumentteja koskevassa sekä muussa markkinaosapuolten raportoinnissa Fivalle.

LEI-tunnuksen hankkiminen on yksinkertaista tekemällä hakemus PRH:lle. Yrityksen kannattaa toimia ajoissa, jotta asiointi pysyy sujuvana. Rahoitusmarkkinoilla toimiminen on turvallisempaa, kun osapuolet tunnistavat toisensa yhteiseen standardiin perustuvan tunnistusmenetelmän avulla.

Lisätietoja:

Finanssivalvonta: Johtava infrastuktuuriasiantuntija Arja Voipio, puh. 010 831 5224, arja.voipio(at)finanssivalvonta.fi

Patentti- ja rekisterihallitus: Kaupparekisteripäällikkö Sakari Kauppinen, puh. 029 509 5569, sakari.kauppinen(at) prh.fi

Finanssialan Keskusliitto: Lakimies Elina Kirvelä puh. 020 793 4208, elina.kirvela(at)fkl.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.12.2014