Maistraattien ja ELY-keskusten paikallisviranomaistoiminta kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa loppuu ja maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle syyskuun alussa

Sähköisen asioinnin suosio kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa lisääntyy jatkuvasti. Koska sähköinen asiointi vähentää ilmoituksia käsittelevän henkilöstön tarvetta, asiantuntevan neuvonnan ja käsittelyn takaamiseksi kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle.

PRH:n toimitiloissa asioimisen lisäksi voit jatkossa voit asioida kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa sekä asunto-osakeyhtiöasioissa seuraavilla tavoilla:

Kaupparekisteriasiat

  • Sähköisesti: yritysten yhteystietojen muutokset sekä osakeyhtiön perustaminen ja vastuuhenkilöiden muutokset YTJ:ssä ja sähköinen kaupparekisteriote Virressä
  • Postitse: Voit postittaa kaupparekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.
  • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Yhdistysrekisteriasiat

  • Sähköisesti: voit hoitaa kaikki yhdistysrekisteriin liittyvät asiat sähköisesti prh.fi-sivuilla
  • Postitse: Voit postittaa yhdistysrekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH, yhdistys- ja säätiöasiat, PL 1190, 00101 HELSINKI
  • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Yhdistysrekisterin neuvonta, p. 029 509 5959

Asunto-osakeyhtiöasiat

  • Sähköisesti: YTJ:ssä yritysten yhteystietojen muutokset sekä vastuuhenkilöiden muutokset ja Virressä sähköinen kaupparekisteriote
  • Postitse: Voit postittaa kaupparekisteri-ilmoitukset osoitteella: PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.
  • Ohjeistusta asioimisen tueksi: Ohjeet ilmoittamiseen löydät Prh.fi –sivuilta, lisätietoja Kaupparekisterin neuvonta, p. 029 509 5900

Mahdollisuus paikalliseen asiointiin säilyy Verohallinnon toimipisteissä, joita on tällä hetkellä 59. Verohallinnon toimipisteisiin voi jatkossakin jättää ilmoituksia yrityksiä ja yhteisöjä koskevissa asioissa. Ilmoituksia ei kuitenkaan voi maksaa eikä niitä kirjata Verohallinnon toimipisteissä (tämän vuoksi mm. uuden yrityksen Y-tunnusta ei saa heti Verohallinnon toimipisteistä), joten paperiset ilmoitukset kannattaa käsittelyyn ottamisen nopeuttamiseksi postittaa suoraan osoitteeseen:
PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Jotta palvelutaso ja käsittelyajat pysyisivät kohtuullisina, tehtävien siirron yhteydessä 17 maistraatin työntekijää siirtyy työskentelemään PRH:een. Asiakkaiden kannattaa kuitenkin varautua pidentyneisiin käsittelyaikoihin loppukesän ja syksyn aikana etenkin asunto-osakeyhtiöasioissa, sillä asunto-osakeyhtiöiden asiakirjat siirretään elokuussa PRH:een.

Lisätietoja: Linjanjohtaja, Olli Koikkalainen, puh. 09 6939 5575, etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.04.2015