PRH valvomaan tekijänoikeusjärjestöjä 1.1.2017 lähtien

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista on hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 8.12.2016. Lain yhtenä tavoitteena on edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta ja tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin läpinäkyvyyttä. Uuden lain myötä PRH ryhtyy valvomaan tekijänoikeuksia Suomessa hallinnoivia organisaatioita.

Suomessa toimii tällä hetkellä seitsemän yhdistystä, jotka hallinnoivat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia oikeudenhaltijoiden puolesta. Nämä ovat Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry, Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry, Kopiosto ry, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys TUOTOS ry, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry, Sanasto ry sekä Näyttelijöiden tekijänoikeusjärjestö – Skådespelarnas upphovsrättsorganisation Filmex ry.

Yhdistykset on Filmexiä lukuun ottamatta hyväksytty toimimaan myös sopimuslisenssijärjestöinä.

Valvonta on ensisijaisesti jälkiperäistä ja perustuu toimenpidepyyntöihin tai PRH:n muutoin saamiin tietoihin. Tekijänoikeusorganisaatioiden on tehtävä ilmoitus PRH:lle ennen toiminnan aloittamista. Nykyisten, yhteishallinnointia jo harjoittavien tekijänoikeusjärjestöjen on tehtävä ilmoitus viimeistään kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Valvonnasta aiheutuu noin 120 000 € vuosittaiset kustannukset, jotka katetaan valtion talousarviosta.

PRH:lla on jo ennestään säätiöiden ja tilintarkastuksen valvontaan liittyviä tehtäviä, ja nämä toiminnot tukevat uutta valvontatehtävää.

Lue lisää valvonnasta.

Lisätietoa:
Liisa Räsänen
Johtaja, yritykset ja yhteisöt
puh. 029 509 5467

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2017