EU:n uusi tavaramerkkidirektiivi yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä

Euroopan parlamentin ja neuvoston uudella direktiivillä (EU 2015/2436) on tarkoitus nykyaikaistaa, selkeyttää ja edelleen yhdenmukaistaa kansallisia tavaramerkkijärjestelmiä. Direktiivi astuu voimaan 15.1.2016.

Direktiivi ei suoraan muuta jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, vaan muutosten toteuttaminen on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) saamien tietojen mukaan tarkoitus tehdä tavaramerkkilain kokonaisuudistuksella.

Kansallisen tavaramerkkilain kannalta direktiivin aiheuttamia selkeitä muutoksia ovat merkkien graafisesta esittämisvaatimuksesta luopuminen ja merkkien 10 vuoden voimassaolon laskeminen hakemispäivästä, eikä rekisteröintipäivästä.

Myös hallinnollinen menettämis- ja mitätöintimenettely tulee pakolliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden lain myötä hallintoviranomainen kuten Patentti- ja rekisterihallitus tutkii ja ratkaisee tavaramerkin mitätöinti- tai menettämisvaatimuksen. Nykyisin nämä asiat kuuluvat Suomessa tuomioistuimen toimivaltaan.

Direktiivissä säädellään lisäksi tarkemmin muiden muassa tavaramerkkien hakemusmenettelystä ja tavaroiden ja palveluiden luokituksesta. Lisäksi tavaramerkin rekisteröinnin esteitä, tavaramerkin antamia oikeuksia ja tavaramerkin käyttöä koskevia määräyksiä täsmennetään. Tavaramerkkien väitemenettelyyn tulee uutena vähintään kahden kuukauden neuvotteluaika molempien osapuolten pyynnöstä ja merkin käyttämättömyys tulee uudeksi kiistämisperusteeksi.

Direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon on pääsääntöisesti aikaa kolme vuotta eli 14.1.2019 saakka. Hallinnollisen menettämis- ja mitätöintimenettelyn kansalliseen järjestämiseen on aikaa 14.1.2023 asti.

Lisätietoja:
Pirjo Aro-Helander
Yksikönpäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5524

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.01.2016