Toimimattomat yhdistykset pois rekisteristä tammi-helmikuussa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa yhdistysrekisteristä tammi-helmikuussa ne toimimattomat yhdistykset, jotka eivät määräaikaan mennessä ilmoittaneet jatkavansa toimintaa.

Poistettavien listalla olleiden yhdistysten määräaika ilmoittaa jatkosta päättyi 12.1.2017. Siihen mennessä toimintansa jatkamisesta ilmoitti noin 5 000 yhdistystä.

Yhdistysrekisteristä poistetaan nyt noin 36 000 yhdistystä, joilta ilmoitusta ei tullut määräajassa. Poistettavien yhdistysten suuresta lukumäärästä johtuen poiston tekninen suorittaminen kestää useita viikkoja. PRH julkaisee luettelon poistetuista yhdistyksistä sen jälkeen, kun poistoa koskevat merkinnät on tehty yhdistysrekisteriin.

Jos rekisteristä poistetaan yhdistys, joka on toiminut koko ajan mutta ei ole tehnyt ilmoitusta jatkosta määräajassa, se voi hakea tietojensa palauttamista yhdistysrekisteriin vapaamuotoisella hakemuksella.

Toimintansa lopettaneiden yhdistysten poistomenettely perustuu heinäkuussa voimaan tulleeseen yhdistyslakiin. Poistettavien listan yhdistykset eivät olleet tehneet ilmoitusta yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen.

Lisätietoja

Jouko Koitto
Tiimiesimies
puh. 09 6939 5550

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.01.2017