Lakanneiden yritysten määrä ennätyksellisen suuri

Kaupparekisteriin merkittiin 37 936 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä 1.8.2016–15.2.2017. Puoli vuotta aikaisemmin, 1.2.–31.7.2016, lopettaneita yrityksiä oli 7 324.

Toimintansa päättäneiden yritysten suuri määrä loppuvuonna 2016 johtuu siitä, että Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poisti kaupparekisteristä viranomaismenettelyllä 28 680 toimimatonta yritystä elokuussa.

Kuntakohtainen tilasto elinkeinotoiminnan lopettaneiden yritysten määrästä on liitetiedostona.

Vuoden 2016 lopussa kaupparekisterissä oli yhteensä 605 981 yritystä.

Taulukko: Lakanneet yritykset 1.8.2016–15.2.2017
Asunto-osakeyhtiö 95
Avoin yhtiö 1531
Aatteellinen yhdistys 49
ETEY:n sivuliike Suomessa 1
Kommandiittiyhtiö 4406
Osuuskunta 814
Osuuspankki 5
Osakeyhtiö 6262
Julkinen osakeyhtiö 5
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 155
Säästöpankki 1
Säätiö 1
Taloudellinen yhdistys 1
Vakuutusosakeyhtiö 2
Vakuutusyhdistys 15
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 24620

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5550

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.02.2017