Asiakkaat hyvin tyytyväisiä PRH:n palveluihin

Saimme loka-marraskuun aikana toteuttamissamme kyselyissä arvokasta palautetta palveluistamme ja toiminnastamme. Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille! Vuoden 2017 aikana PRH:n tavoite on kerätä ja hyödyntää asiakaspalautetta entistä tehokkaammin.

Tyytyväisyys palveluumme hienoisessa nousussa

Viime marraskuussa toteutimme jälleen PRH:n vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyyn vastanneiden kokonaistyytyväisyys saamansa palvelun laatuun nousi hieman edellisvuoteen verrattuna.

Taulukko: Keskiarvot väittämiin asteikolla 1-5

2016 2015
Henkilöstön palvelualttius 1 = täysin eri mieltä… 5 = täysin samaa mieltä 4,0 3,9
Henkilöstön asiantuntevuus 1 = täysin eri mieltä… 5 = täysin samaa mieltä 4,1 4,0
Palvelun laatutaso 1 = erittäin tyytymätön… 5 = erittäin tyytyväinen 4,0 3,9

Asiakkaamme kiittelivät palveluamme vastauksissaan muun muassa näin:

"Yllättävän hyvää viranomaistoimintaa!"
"Asioiden rekisteröinti on nopeutunut."
"Sähköinen palvelu on sujuva ja hyvä!"

Vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä käyntiasiakaspalveluumme. Saimme myös paljon vinkkejä sähköisten palvelujen kehittämiseksi.

Palvelukohtaiset kyselyt antoivat täsmätietoa PRH:n palveluista

Keräsimme loka-marraskuussa palautetta PRH:n yksittäisistä sähköisistä palveluista lyhyillä kyselyillä. Etenkin YTJ-yrityshakukyselyyn tulvi palautetta. Asiakkaittemme antama palaute oli pääosin positiivista – chat-palveluamme suosittelisi jopa 97,4 % chat-kyselyyn vastanneista. Chat-palvelun edut tiivisti hyvin yksi tyytyväisistä asiakkaistamme: "Nopea vastaus, ei jonotuksia. Hienoa!"

Tämän vuoden palvelukohtaiset kyselyt ovat jo suunnitteilla ja ensimmäiset niistä toteutetaan kevään aikana.

Kehitämme asiakaspalautteen keräämistä ja hyödyntämistä

Myös prh.fi-sivujen kautta saamamme spontaanin asiakaspalautteen määrä oli viime vuonna nousussa ja iloksemme pystyimme ottamaan palautteen käsittelyyn nopeammin kuin aiemmin.

Jatkossa PRH panostaa entistä enemmän asiakaspalautteen keräämiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Asiakkaille tämä näkyy muun muassa uudenlaisina asiakaskyselyinä ja uudistuneena asiakaspalautelomakkeena prh.fi-sivuilla. Aiomme myös lisätä viestintää siitä, miten asiakaspalautetta hyödynnetään palveluissamme sekä toiminnassamme.

Toivomme, että asiakkaamme vastaavat jatkossa vähintään yhtä suurella innolla kyselyihimme eivätkä ujostele kertoa meille suoraan, miten voisimme palvella entistä paremmin!

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.02.2017