PRH vaatii Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr:n hallituksen erottamista

PRH on 27. helmikuuta 2017 jättänyt Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr -nimisen säätiön hallituksen erottamista koskevan hakemuksen.

PRH vaatii, että käräjäoikeus erottaa säätiön hallituksen säätiölain 14 luvun 10 §:n nojalla sekä määrää, että erottamista koskeva päätös on pantava täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. PRH:n näkemyksen mukaan säätiön hallitus on toiminut jatkuvasti ja kokonaisuutena arvostellen törkeästi säätiölain ja säätiön sääntöjen vastaisesti.

Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr -säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi ja hallitus valitsee itse jäsenensä. Ainoastaan säätiön kotipaikan tuomioistuimella on toimivalta erottaa hallituksen jäsenet. Tämä edellyttää säätiövalvontaviranomaisen eli PRH:n hakemusta ja jatkuvaa tai kokonaisuutena arvioiden törkeää säätiölain tai sääntöjen vastaista toimintaa.

PRH:n hakemuksessa vaaditaan lisäksi uskotun miehen määräämistä säätiön asianhoitajaksi kunnes uusi hallitus on valittu säätiön sääntöjen mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uskottu mies valitsee säätiöön uuden hallituksen.

Hakemuksessa vaaditaan myös, että hallituksen jäsenet korvaavat yhteisvastuullisesti PRH:n mahdolliset oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut asiassa.

Lisätietoa:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 040 8267542

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.02.2017