Kulttuurialalle eniten uusia yhdistyksiä tänäkin vuonna

PRH on tämän vuoden alussa rekisteröinyt 521 uutta yhdistystä. Uusi yhdistyksiä on eniten kulttuurialalla, 154 kappaletta.

Kulttuurialan yhdistyksiin luetaan muun muassa kotiseutu-, kylä- ja sukuyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset, etniset yhdistykset, perinne- ja museoyhdistykset, opiskeluun, tieteeseen, ja tutkimukseen liittyvät yhdistykset sekä eri taiteenalojen yhdistykset.

Kulttuurin jälkeen seuraavaksi eniten on perustettu urheiluun ja liikuntaan liittyviä yhdistyksiä. Kolmanneksi suosituin luokka on vapaa-ajan yhdistykset.

Tilasto: Rekisteröidyt uudet yhdistykset pääluokittain ja lukumäärä 14.3.2017

  • Kulttuurialan yhdistykset 154
  • Urheilu- ja liikuntayhdistykset 121
  • Vapaa-ajan yhdistykset 81
  • Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 56
  • Ammatti- ja elinkeinoyhdistykset 39
  • Muut yhdistykset 38
  • Poliittiset yhdistykset 22
  • Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 5
  • Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset 5

Viime vuonna PRH rekisteröi 2230 uutta yhdistystä. Määrä on laskenut hieman joka vuosi useamman vuoden ajan. Tällä hetkellä yhdistysrekisterissä on 104 478 yhdistystä ja uskonnollista yhdyskuntaa. Tämän vuoden alussa poistettiin rekisteristä 34 975 toimintansa lopettanutta yhdistystä.

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5550Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.03.2017