TEM tiedottaa: Työryhmä ehdottaa helpotuksia kaupparekisteri-ilmoituksiin

Työ- ja elinkeinoministeriö 2.6.2017

Työ- ja elinkeinoministeriön 12.5.2015 asettama työryhmä arvioi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) pitämää kaupparekisteriä ja teki ehdotuksia rekisterin kehittämiseksi.

Työryhmä ehdottaa, että jatkossa PRH tarjoaisi viranomaisille kaupparekisteriotteen mukaiset tiedot sekä tilinpäätöstiedot maksutta joko sähköisen rajapinnan kautta tai PRH:n sähköisestä tietopalvelusta. Tällöin yritysasiakkaan ei enää tarvitsisi tilata ja toimittaa kaupparekisteriotteita viranomaiskäyttöön. Näin toimeenpannaan julkishallinnon sitoutumista periaatteeseen, että tieto kysytään asiakkaalta vain kerran.

Lisäksi työryhmä esittää, että ilmoitusten tekemisessä tulisi siirtyä yhä laajemmin pelkästään sähköiseen asiointiin. Sähköisen asioinnin yhteydessä ilmoituksen tekijä tunnistetaan ja hänen valtuutensa asioida yrityksen puolesta varmennetaan, millä ehkäistään myös väärinkäytöksiä tietojen ilmoittamisessa. Samalla suuressa osassa ilmoituksia siirryttäisiin automaattirekisteröintiin, jossa tiedot rekisteröidään ilman liitteitä tai viranomaisen tekemiä tarkastuksia. Rekisteritietojen ajantasaisuutta parannettaisiin niin, että yrityksen vastuuhenkilöille lähetettäisiin vuosittain sähköisesti pyyntö vahvistaa tietojen oikeellisuus. Tiedot olisi vahvistettava vähintään viiden vuoden välein.

Työryhmä arvioi yleisellä tasolla myös kaupparekisterin rahoitusta. Tietopalvelujen ja ilmoitusten maksuttomuutta ehdotetaan lisättäväksi. Kaupparekisterin rahoituksen turvaamiseksi työryhmän enemmistö ehdottaa harkittavaksi vuosimaksun käyttöönottoa samalla, kun muita maksuja alennettaisiin.

Yleisesti työryhmä huomioi, että kaupparekisterin tehtävä on tarjota luotettavaa yritystietoa elinkeinoelämän, viranomaisten ja kansalaisten käyttöön. Tämä perustehtävä ei ole oleellisesti muuttunut. Sen sijaan kaupankäynnin nopeutta ja sujuvuutta koskevat vaatimukset ovat kasvaneet ja yritystiedon käyttötavat muuttuneet. Yritystietoa tarvitaan entistä enemmän myös kansainvälisesti ja toisaalta tiedon saatavuudella ja rekisteröintimenettelyjen sujuvuudella on merkitystä kilpailukyvyn kannalta. Yritystietoja haetaan PRH:sta perinteisen paperimuotoisen asioinnin sijaan enenevässä määrin verkkokauppaperiaatteella toimivan tietopalvelun tai sähköisten rajapintojen välityksellä. Ilmoitusten tekeminen on asteittain siirtymässä kokonaan sähköiseksi.

Työryhmän muistiossa esittämistä kaupparekisterin kehittämistä koskevista ehdotuksista on tarkoitus kuulla sidosryhmiä kevään ja kesän 2017 aikana. Ehdotukset lainsäädännön kehittämiseksi ovat vasta alustavia. Muistiosta saadun palautteen pohjalta valmistellaan hallituksen esitys, josta järjestetään erillinen lausuntokierros. Lainsäädännön muutokset voisivat tulla voimaan aikaisintaan 1.1.2019.

Työryhmän muistio on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80011

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, pääjohtaja Antti Riivari, PRH, p. 029 509 5973
hallitussihteeri Mika Kotala, TEM, p. 029 504 7033

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.06.2017