Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä, jos tilinpäätöstä ei ilmoiteta määräajassa

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa tänä vuonna rekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät toimita tilinpäätöstään kehotuksista huolimatta.
Tämän vuoden ensimmäisessä poistomenettelyssä on noin 950 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätösasiakirjojaan rekisteröitäviksi viimeisen kahden vuoden ja kuuden kuukauden aikana.

Lista poistomenettelyssä olevista yrityksistä (pdf) (pdf, 0.09 Mt)

Lista excel-tiedostona (xlsx, 0.04 Mt)

Poistettavien listalla olevien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätösasiakirjansa kaupparekisteriin 4.10.2017 mennessä. Siirry yritysten ohjeisiin.

PRH voi poistaa toimivankin osakeyhtiön tai osuuskunnan kaupparekisteristä, jos yritys ei toimita tilinpäätöstään määräaikaan 4.10.2017 mennessä eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään lokakuussa 2017.

Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka toimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätös täytyy myös ilmoittaa kaupparekisteriin (ei koske asunto-osuuskuntia ja asunto-osakeyhtiölain mukaisia keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä).

Lue lisää tilinpäätöksen toimittamisvelvollisuudesta.

Lue lisää yrityksen poistamisesta kaupparekisteristä.

Lisätietoa:

Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
puh. 040 8267542


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.06.2017