Tampereen Kotilinnasäätiö toimi säätiölain vastaisesti Muotialantien vuokraoikeuden siirron yhteydessä

PRH on 13. lokakuuta 2017 määrännyt Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n korjaamaan menettelytapojaan. Säätiö ei ole toiminut huolellisesti selvittäessään Tampereen kaupungin kantaa Muotialantien vuokraoikeuden siirrossa, koska säätiö ei ole saanut kaupungilta yksiselitteistä hyväksyntää toiminnalleen. Säätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta.

PRH aloitti valvonnan heinäkuussa 2017. Valvonta alkoi, kun media uutisoi Tampereen kaupungin ja säätiön välillä tehdyn maanvuokrasopimuksen vuokraoikeuden siirrosta.

Tampereen kaupunginhallitus päätti 14. elokuuta 2017 pitämässään kokouksessa kohtuullistaa maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisen sanktion 1,8 miljoonasta eurosta 1,15 miljoonaan. Kaupunki myös velvoitti säätiön toteuttamaan Ranta-Tampellan alueella kohtuuhintaiseen asumiseen tarkoitetun rakennushankkeen ja käyttämään vuokrasopimuksen myynnistä perusteettomasti saamansa summan kohteen omarahoitusosuuteen.

PRH:n toimivaltaan ei kuulu ottaa kantaa Tampereen Kotilinnasäätiön ja Tampereen kaupungin väliseen sopimukseen tai kaupungin virkamiesten toimintaan. PRH on ainoastaan selvittänyt, onko säätiön johto toiminut huolellisesti ja järjestänyt säätiön toiminnan asianmukaisesti edistäen säätiön tarkoitusta.

PRH:n Tampereen Kotilinnasäätiö sr:lle antama päätös ei ole lainvoimainen, vaan säätiö voi hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetulla kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoa:
Asko Metsola
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5797
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.10.2017