Yritysten lakkaamisia merkittiin kaupparekisteriin yli 20 000 viimeisen puolen vuoden aikana

Kaupparekisteriin merkittiin 21 495 elinkeinotoiminnan lopettanutta yritystä 1.4.–15.10.2017.

Puoli vuotta aikaisemmin, 15.8.2016–31.3.2017, lopettaneita yrityksiä oli 39 536. Määrässä näkyy, että PRH poisti vuonna 2016 kaupparekisteristä viranomaismenettelyllä yhteensä 28 680 toimimatonta yritystä.

Kaupparekisterissä oli 15.10.2017 yhteensä 609 328 yritystä.

Taulukko: Lakanneet yritykset yritysmuodoittain 1.4.–15.10.2017
Asunto-osakeyhtiö 113
Asumisoikeusyhdistys 1
Avoin yhtiö 408
Aatteellinen yhdistys 4
Kommandiittiyhtiö 918
Osuuskunta 144
Osuuspankki 5
Osakeyhtiö 5 535
Julkinen osakeyhtiö 1
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 110
Vakuutusosakeyhtiö 1
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 14 255

Kaupparekisterissä olevien kaikkien yritysmuotojen tilastot löytyvät täältä.

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5550

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.10.2017