PRH on poistanut kaupparekisteristä tilinpäätöksen ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä 616 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joilla tilinpäätöksen toimittaminen on viivästynyt yli vuoden tilikauden päättymisestä.

Poistetut yritykset eivät toimittaneet tilinpäätöstietojaan määräaikaan 4.10.2017 mennessä kehotuksista huolimatta. Lisäksi asiasta on tiedotettu useita viestintäkanavia käyttäen.

Lista poistetuista yrityksistä (pdf, 0.17 Mt)

Lista excel-muodossa (xlsx, 0.04 Mt)

Poistetuista yrityksistä 597 oli osakeyhtiöitä ja 19 osuuskuntia.

Poiston jälkeen kaupparekisterissä on 605 390 yritystä ja asunto-osakeyhtiötä.

Poistaminen kaupparekisteristä PRH:n aloitteesta tilinpäätöksen ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi perustuu osakeyhtiö- ja osuuskuntalakeihin.

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Kaupparekisteristä poistettu yritys purkautuu verotuksessa. Purkautuminen aiheuttaa yleensä verotusseuraamuksia.

Poistettu yritys voi hakea palauttamista kaupparekisteriin.

Lue lisää kaupparekisteristä poistamisen seurauksista ja ohjeista yrityksille.

Lisätietoja

Terhi Maijala
Valvonta -ja lakipäällikkö
puh. 029 509 5300


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.10.2017