PRH uhkaa sakolla vuosiselvityksen laiminlyöneitä säätiöitä

Säätiörekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) asettaa parhaillaan uhkasakkoja sellaisille säätiöille, jotka eivät saamastaan kehotuskirjeestä huolimatta ole toimittaneet vuoden 2016 vuosiselvitystä tai täydentäneet puutteellista selvitystä määräaikaan mennessä.

Lokakuun loppuun mennessä 158 säätiön vuosiselvitys oli toimittamatta tai toimitettu puutteellisena.

Uhkasakko lähetetään säätiön hallituksen puheenjohtajalle. Uhkasakon määrä on 3 300 euroa.

Jokaisen säätiön täytyy laatia vuosiselvitys joka tilikaudelta. Selvitys täytyy toimittaa PRH:een kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. PRH lähettää säätiöille vuosittain ohjekirjeen vuosiselvityksen laatimisesta.

PRH on tehostanut vuosiselvitysten ilmoitusmenettelyn valvontaa.

Ohjeet säätiöille vuosiselvityksen toimittamisesta ovat PRH:n verkkosivuilla. Siirry säätiöiden ohjeisiin.


Lisätietoa

Nico Wendelin
Tiimiesimies
Puh. 029 509 5279

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.11.2017