Kulttuurialalle eniten uusia yhdistyksiä tänäkin vuonna

PRH on tänä vuonna rekisteröinyt reilut kaksituhatta uutta yhdistystä. Uusia yhdistyksiä on eniten kulttuurialalla, 634 kappaletta.

Kulttuurialan yhdistyksiin luetaan muun muassa kotiseutu-, kylä- ja sukuyhdistykset, luonnonsuojeluyhdistykset, etniset yhdistykset, perinne- ja museoyhdistykset, opiskeluun, tieteeseen, ja tutkimukseen liittyvät yhdistykset sekä eri taiteenalojen yhdistykset.

Kulttuurin jälkeen seuraavaksi eniten on perustettu urheiluun ja liikuntaan liittyviä yhdistyksiä. Kolmanneksi suosituin luokka on vapaa-ajan yhdistykset.

Tilasto: Rekisteröidyt uudet yhdistykset pääluokittain ja lukumäärä 8.12.2017
Kulttuurialan yhdistykset 634
Urheilu- ja liikuntayhdistykset 473
Vapaa-ajan yhdistykset 277
Muut yhdistykset 217
Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 184
Ammatti- ja elinkeinoyhdistykset 120
Poliittiset yhdistykset 74
Maanpuolustukseen ja kansainvälisiin suhteisiin liittyvät yhdistykset 33
Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 31

Viime vuonna PRH rekisteröi 2230 uutta yhdistystä. Määrä on laskenut hieman joka vuosi useamman vuoden ajan.

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5550

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.12.2017