Helsingin käräjäoikeus hylkäsi PRH:n kanteen Pietari-säätiön entistä johtoa koskevassa vahingonkorvausasiassa

Helsingin käräjäoikeus on tänään 7.6.2018 antanut Pietari-säätiö sr:n entistä johtoa koskevassa vahingonkorvausasiassa (L15/54460) välituomion (18/28076) vastaajien tekemistä vanhentumisväitteistä. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan PRH on nostanut vahingonkorvauskanteen Pietari-säätiön entisiä hallituksen jäseniä kohtaan liian myöhään. Käräjäoikeus on hylännyt kanteen.

PRH perehtyy välituomion perusteisiin ja ratkaisee, valittaako se käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen. Valitusaika on 30 päivää, mutta sitä ennen on ilmoitettava tyytymättömyyttä Helsingin käräjäoikeudelle seitsemän päivän kuluessa.

PRH nosti 30.11.2015 Helsingin käräjäoikeudessa vahingonkorvauskanteen Pietari-säätiön entisiä hallituksen jäseniä kohtaan. PRH vaati korvattavaksi säätiölle säätiön aiemman johdon toimista ja/tai laiminlyönneistä aiheutuneita vahinkoja.

PRH:lla on säätiölain mukaan kanneoikeus säätiövalvonnan toteuttamiseksi säätiön hallituksen jäseniä kohtaan.

Lue lisää säätiövalvonnan toimenpiteistä ja ratkaisuista.

Lisätietoja:
Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus
Puh. 040 8267542

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.06.2018