Kaupparekisteriin tulossa mahdollisuus vastaanottaa tilinpäätökset sähköisesti

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) valmistelee tilinpäätöstietojen vastaanottamista kaupparekisteriin sähköisessä XBRL-muodossa. Tekninen rajapinta tilinpäätöstietojen vastaanottamiselle on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Jatkossa kirjanpito-ohjelmia käyttävät tilitoimistot voisivat siten lähettää tilinpäätöksen kaupparekisteriin "napin painalluksella".

PRH toteuttaa projektin yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa.

Ohjelmistoyritykset voivat rakentaa ja testata omia sovelluksiaan yhdessä PRH:n kanssa. Testiympäristö tulee käyttöön jo syksyllä 2018. Vuoden 2019 aikana järjestelmää tullaan kehittämään asteittain muun muassa asiakaspalautteen pohjalta.

Mikä on XBRL?

XBRL-kielen (eXtensible Business Reporting Language) avulla talousraportteja voidaan muodostaa, käsitellä ja jalostaa koneellisesti.

XBRL-muotoisissa tilinpäätöksissä tiedot esitetään standardien ja luokitusten mukaisesti yhtenäisellä tavalla. Tämä muun muassa vähentää riskiä siitä, että tilinpäätöksestä puuttuisi oleellisia tietoja.

XBRL-kieltä kehittää voittoa tavoittelematon yhteenliittymä XBRL International. XBRL on jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, USA:ssa ja Kiinassa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Franck Mertens
puh. 029 509 5212
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 08.06.2018