PRH:n johtaja Jorma Hanski EUIPOn hallintoneuvoston puheenjohtajaksi

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) patentti- ja tavaramerkkitulosalueen johtaja Jorma Hanski on valittu Euroopan Unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) hallintoneuvoston (Management Board) hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 1.1.2019 alkaen. Hanskin nelivuotinen toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun.

EUIPO rekisteröi koko yhteisön alueella voimassa olevat EU:n tavaramerkit ja yhteisömallit. Viraston yhteydessä toimii valituslautakunta sekä teollis- ja tekijänoikeuksien eurooppalainen seurantakeskus (European Observatory on infringement of intellectual property rights), jonka tehtävänä edistää teollis- ja tekijänoikeudenloukkauksiin liittyvää keskustelua, tutkimusta ja tiedottamista.

EUIPO on EU:n suurimpia erillisvirastoja, jonka palveluksessa on noin 1000 henkilöä. Viraston vuotuinen liikevaihto on runsaat 400 miljoonaa euroa.

EUIPOn hallintoneuvoston tehtäviin kuuluvat mm. viraston toiminnan valvominen, pitkän aikavälin strategian ja vuosittaisen toimintasuunnitelman hyväksyminen sekä viraston ja valituslautakuntien ylimmän johdon nimityspäätösten valmistelu. EUIPOn pääjohtaja raportoi hallintoneuvostolle.

EUIPOn tiedote

Lisätietoja: johtaja Jorma Hanski, p. 029 509 5444


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.12.2018