Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa: Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen - Laki huoneistotietojärjestelmästä hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi tänään 10.12.2018 lain huoneistotietojärjestelmästä. Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 alusta. Ensi vuonna otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.

Uusi lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Uudet yhtiöt perustetaan tämän jälkeen vain digitaalisesti, eikä osakekirjoja näiden yhtiöiden osalta enää painateta. Niiden osakkeet tulevat suoraan osakehuoneistorekisteriin ja omistukset ja panttaukset kirjataan osakehuoneistorekisteriin.

Lue koko tiedote maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta osoitteesta: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/laki-huoneistotietojarjestelmasta-hyvaksyttiin-eduskunnassa

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.12.2018