EUIPO tiedottaa: Jopa 60 miljardin euron vuosittaiset tappiot EU:ssa 11 keskeisellä talouden alalla tehtävien väärennösten vuoksi

  • tappiot vastaavat 7,4 prosenttia kaikesta EU:n kattavasta myynnistä tarkastelluilla aloilla
  • Suomessa arvioidaan menetettävän vuosittain jopa 328 miljoonaa euroa 11 kyseisellä alalla
  • menetetyn myynnin osuuden arvioidaan Suomessa olevan 3,7 prosenttia kaikesta näiden alojen myynnistä.

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusimman arvion mukaan EU:n 11 keskeisellä talouden alalla menetetään vuosittain väärentämisen ja laittoman jäljentämisen vuoksi jopa 60 miljardia euroa.

Ajan tasalle saatetun analyysin mukaan kokonaistappiot ovat 7,4 prosenttia kaikesta myynnistä seuraavilla aloilla: kosmetiikka ja hygienia, vaatteet, jalkineet ja asusteet, urheiluvälineet, lelut ja pelit, korut ja kellot, käsi- ja matkalaukut, musiikkiäänitteet, väkevät alkoholijuomat ja viinit, lääkkeet, torjunta-aineet sekä älypuhelimet. Jos otetaan huomioon, että lailliset valmistajat tuottavat vähemmän kuin mitä ne tuottaisivat ilman väärennöksiä ja näin ollen työllistävät vähemmän, analyysissa arvioidaan, että näillä aloilla menetetään suoraan kaikkialla EU:ssa jopa 468 000 työpaikkaa.

Suomi

Suomessa väärentämisestä ja laittomasta jäljentämisestä aiheutuvien vuosittaisten tappioiden arvioidaan olevan 328 miljoonaa euroa, mikä on 3,7 prosenttia kyseisten 11 toimialan myynnistä.
Analyysin mukaan menetetyn myynnin kokonaisarvo Suomessa on kaiken kaikkiaan 60 euroa vuodessa jokaista Suomen kansalaista kohden. Kyseessä on toinen EUIPOn julkaisema alakohtainen arviointi väärentämisen ja laittoman jäljentämisen taloudellisista vaikutuksista keskeisillä talouden aloilla, joiden tiedetään altistuvan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksille.

Tutkimuksen arvioiden mukaan menetetyn myynnin määrä on laskenut EU:n tasolla vuonna 2018 tehdyn ensimmäisen analyysin jälkeen kahta alaa lukuun ottamatta (vaatteet, asusteet ja jalkineet sekä kosmetiikka ja hygienia) kaikilla muilla tutkituilla talouden aloilla.

Vaatteet, jalkineet ja asusteet

Vaate-, jalkine- ja asusteala on kaikista tutkituista aloista suurin myyntimäärän ja työllisyyden
suhteen.

Arvioiden mukaan alalla menetetään myynnistä EU:ssa vuosittain noin 28,4 miljardia euroa,
mikä on 9,7 prosenttia kaikesta myynnistä.

Suomessa väärentämisestä aiheutuvan vaate-, jalkine- ja asustealan menetetyn myynnin arvon
arvioidaan olevan noin 141 miljoonaa euroa vuosittain tai noin 5 prosenttia myynnistä.

Kosmetiikka ja hygienia

Raportin mukaan markkinoilla olevat väärennetyt tuotteet aiheuttavat arviolta noin 7 miljardin
euron menetykset vuosittain EU:n kosmetiikka- ja hygienia-alalle. Tämä on 10,6 prosenttia alan
kokonaismyynnistä.

Suomessa kosmetiikka- ja hygienia-alan tappioiden arvioidaan olevan 42 miljoonaa euroa,
mikä on 7,7 prosenttia alan kokonaismyynnistä.

EUIPOn pääjohtaja Christian Archambeau on todennut seuraavasti:
"Eurooppa on kasvunsa ja työpaikkojensa luomisen puolesta riippuvainen tässä tutkimuksessa
tarkasteltujen 11 alan kaltaisista teollisuusaloista. Tutkimuksemme osoittaa kuitenkin, miten
väärentäminen ja laiton jäljentäminen voivat vaarantaa kasvun ja työpaikat. Analyysimme ja
laajemman tutkimustyömme tarkoituksena on tukea päättäjiä ratkaisujen löytämiseksi tähän
ongelmaan ja auttaa kuluttajia ymmärtämään, mitä taloudellisia seurauksia väärentämisestä ja
laittomasta jäljentämisestä on laajemmalla tasolla."

Arviot sisältyvät tänään julkaistavaan vuoden 2019 tilanneraporttiin teollis- ja tekijänoikeuksien
loukkauksista, jossa kootaan yhteen EUIPOn EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti tekemä
raportointityö.

Raportti sisältää tutkimustietoa väärennettyjen ja laittomasti jäljennettyjen tuotteiden määrästä
kansainvälisessä kaupassa. Lisäksi siinä osoitetaan, miten teollis- ja tekijänoikeuksia runsaasti
hyödyntävät teollisuusalat myötävaikuttavat talouden kasvuun ja työpaikkojen määrään.
Raportissa on myös uutta tutkimustietoa siitä, miten teollis- ja tekijänoikeuksia kuten
tavaramerkkejä, malleja ja patentteja hyödyntävät pienet ja keskisuuret yritykset suuremmalla
todennäköisyydellä saavuttavat merkittävää kasvua muihin pk-yrityksiin verrattuna.

TAUSTATIETOA

EUIPO on seurannut viiden vuoden ajan (2012–2016) väärentämisen taloudellisia vaikutuksia
niillä 11 keskeisellä talouden alalla EU:ssa, joiden tiedetään olevan alttiita teollis- ja
tekijänoikeuksien loukkauksille. Tutkimuksen kohteena olevat 11 alaa ovat kosmetiikka ja
hygienia, vaatteet, jalkineet ja asusteet, urheiluvälineet, lelut ja pelit, korut ja kellot, käsi- ja
matkalaukut, äänitemusiikki, väkevät alkoholijuomat ja viinit, lääkkeet, torjunta-aineet ja
älypuhelimet.

TIETOJA EUIPOsta

EUIPO on Euroopan unionin erillisvirasto, jonka toimipaikka on Alicantessa, Espanjassa. Se
hallinnoi Euroopan unionin tavaramerkkien (EUTM) rekisteröintiä ja rekisteröityjä yhteisömalleja
(RCD), jotka molemmat tarjoavat teollis- ja tekijänoikeuksien suojan kaikissa EU:n
jäsenvaltiossa. Se tekee myös yhteistyötä Euroopan unionin kansallisten ja alueellisten teollis- ja
tekijänoikeusvirastojen kanssa.

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalainen seurantakeskus perustettiin
vuonna 2009 tukemaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja valvontaa ja auttamaan teollis- ja
tekijänoikeusloukkausten kasvavan uhan torjunnassa Euroopassa. Seurantakeskus siirrettiin
EUIPOlle 5. kesäkuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla asetuksella (EU)
N:o 386/2012.

Lehdistöyhteyshenkilöt
Ruth McDonald
Puh.: +34 96 513 7676
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.06.2019