Ajankohtaista tilintarkastusvalvonnasta -teemakirje 2/2019 on ilmestynyt

Ajankohtaista tilintarkastusvalvonnasta 2/2019 - 26.6.2019

Avaa teemakirje selaimessa

 • Ajankohtaista julkistarkastusten laaduntarkastuksista ja julkishallinnon laaduntarkastuksen painopistealueet 2020
 • PRH:n seuranta listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksista 2016-2018
 • Tilintarkastustutkinnot kiinnostavat tänäkin vuonna
 • Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valvontatietoilmoitusten aikataulut
 • Brexitin vaikutukset tilintarkastusalaan Suomessa
 • Rahanpesulain uudet velvoitteet tilintarkastusasiakkaille 1.7. 2019 alkaen
 • Kuulumisia ajankohtaisista tapahtumista
 • Tarkasta tietosi ja ilmoita muutoksista tilintarkastajarekisteriin

Aktuellt om revisionstillsyn 2/2019 - 26.6.2019

Läs i webbläsare

 • Aktuellt om kvalitetsgranskning av revision inom offentlig förvaltning
  Fokusområdena för 2020 års kvalitetsgranskningar av revision inom offentlig förvaltning har valts
 • Patent- och registerstyrelsens (PRS) uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2016–2018
 • Revisorsexamina väcker intresse även i år
 • Se tidtabell för revisorers och revisionssammanslutningars anmälan om tillsynsuppgifter
 • Hur påverkar brexit revisionsbranschen i Finland?
 • Penningtvättslagen skapar nya förpliktelser för revisionskunder från 1 juli 2019
 • Nyheter om aktuella händelser
 • Kontrollera dina uppgifter och anmäl ändringar till revisorsregistret


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.06.2019