Kaupparekisterissä tiedot jo lähes 3 500 yrityksen omistajista

Heinäkuun alusta 2019 alkaen useimmille yrityksille on tullut uusi velvoite ilmoittaa edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin on ensimmäisen kuukauden aikana tullut jo lähes 3 500 ilmoitusta.

Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia.

Uusi velvoite ilmoittaa edunsaajien tiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen koskee noin 300 000 yritystä, muun muassa kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Myös osa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä joutuu tekemään ilmoituksen.

Toiminimiyrittäjät, pörssiyhtiöt ja taloyhtiöt eivät tee ilmoitusta, kuten eivät myös yhdistykset ja säätiöt.

Rahanpesulaki vaatii tunnistamaan ja ilmoittamaan edunsaajat

Yritys vastaa edunsaajiensa tunnistamisesta.

Edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yrityksessä yli 25 prosentin äänimäärää.

Edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuvat rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankkeja tunnistamaan asiakkaansa.

Yrityksen täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin myös siinä tapauksessa, että sillä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia.

Ketkä saavat edunsaajatietoja PRH:lta?

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Edunsaajatiedot ovat maksullisia muille kuin viranomaisille. Lue lisää edunsaajatiedoista.

Lisätietoja

Lakimies
Jukka Tavi
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5422
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.08.2019