Korkein hallinto-oikeus piti voimassa PRH:n valvontapäätöksen säätiön takautuvista hallituspalkkioista

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 22.8.2019 antamallaan päätöksellä hylännyt Ida ja Lauri Reinikaisen Säätiö sr:n tekemän valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä (18/0582/3), jossa hallinto-oikeus katsoi, ettei säätiön hallitus ole huolellisesti toimien edistänyt säätiön etua, kun se on päättänyt maksaa palkkioita ja työkorvausta takautuvasti ilman riittäviä perusteita. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on voinut säätiölain nojalla määrätä säätiön ryhtymään toimiin takautuvasti maksettujen palkkioiden takaisin perimiseksi tai niiden maksamisen kieltämiseksi.

PRH määräsi 19.6.2017 päätöksellään säätiön ryhtymään toimiin takautuvasti maksettujen palkkioiden takaisin perimiseksi tai jos niitä ei vielä ollut maksettu, kieltänyt niiden maksamisen hallituksen puheenjohtajalle, yhdelle hallituksen jäsenelle ja yhdelle hallituksen entiselle jäsenelle.

Säätiö teki PRH:n päätöksestä hallinto-oikeuteen valituksen, jonka hallinto-oikeus hylkäsi. Säätiö teki sen jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen, jossa se on vaatinut, että hallinto-oikeuden ja PRH:n päätökset kumotaan.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt säätiön valituksen. KHO ei siis muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Lisätietoja:

Wille Korhonen
Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
Puh. 029 509 5322

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.08.2019