OM tiedottaa: Tule keskustelemaan vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan helpottamisesta!

Tervetuloa keskustelemaan vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan helpottamisesta - Ota kantaa ehdotuksiin tai tuo keskusteluun oma ehdotuksesi!

Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten myös pienten rekisteröimättömien ja rekisteröityjen yhdistysten toimintaa voitaisiin helpottaa. Tietoja ja näkemyksiä tarpeista ja vaihtoehdoista kerätään verkkokeskustelulla 8.10. asti. Keskustelupalautteesta laaditaan julkinen yhteenveto ja palaute otetaan huomioon työryhmän jatkotyössä.

Keskustelun aiheina ovat seuraavat ehdotukset:

  • rekisteröimättömästä yhdistyksestä oikeushenkilö
  • rekisteröimättömän yhdistyksen Y-tunnus
  • pienimpien yhdistysten kirjanpidoksi ja vuosiraportiksi tiliote
  • vastuu rekisteröimättömän yhdistyksen toimista
  • rekisteröidyn yhdistyksen muuttaminen rekisteröimättömäksi
  • rekisteröimättömän yhdistyksen sisäisille suhteille taustasäännöt siltä varalta, että asioista ei ole sovittu

Keskustelussa kunkin ehdotuksen osalta on monivalintakysymys ja mahdollisuus keskustella ehdotuksesta. Keskustelun pohjaksi on esitetty joitakin alustavia kommentteja. Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Vaikuttavan vastauksen antamiseen kuluu muutama minuutti. Voit lisätä keskusteluun omia ehdotuksiasi ja perusteluja sekä äänestää ja kommentoida kaikkia ehdotuksia ja perusteluja.

Verkkokeskustelu

Lisätietoja:

Jyrki Jauhiainen
lainsäädäntöneuvos
oikeusministeriö
puh. 0295 150 074
s-posti: etunimi.sukunimi@om.fi

Markus Tervonen
lainsäädäntöneuvos
oikeusministeriö
puh. 0295 150 558
s-posti: etunimi.sukunimi@om.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.09.2019