PRH määräsi Imatrankoskenparrassäätiön perimään hallituksen jäsenelle maksetut avustukset takaisin

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on velvoittanut Imatrankoskenparrassäätiön perimään takaisin hallituksen jäsenelle säätiölain lähipiirikiellon ja huolellisuusvelvoitteen vastaisesti maksetut avustukset. Säätiö jakoi avustusta hallituksen jäsenelle 355 euron arvosta tilikaudella 2017 ja 10 000 euron arvosta tilikaudella 2018.

Säätiölain lähipiirikieltoa sovelletaan kaikkiin toimiin, joilla säätiö tuottaa joko suoraan tai välillisesti taloudellista etua lähipiiriinsä kuuluvalle. Koska säätiön hallitus ei ollut tarjonnut avustuksia säätiön kohderyhmään kuuluvien haettaviksi eikä arvioinut, täyttääkö hallituksen jäsen säätiön lähipiiriin kuuluvana säätiön yleiset avustuksen myöntämistä koskevat edellytykset, säätiö oli avustanut lähipiiriinsä kuuluvaa säätiölain vastaisesti.

PRH:n päätös ei ole lainvoimainen. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä. PRH voi, jos säätiön päätös, toimenpide tai menettely on ristiriidassa säätiölain tai säätiön sääntöjen kanssa, määrätä säätiön ryhtymään toimiin oikaisun aikaansaamiseksi tai kieltää virheellisen päätöksen täytäntöönpanon.

Säätiövalvonnan toiminnasta ja ratkaisuista on tietoa PRH:n verkkosivuilta

https://www.prh.fi/fi/saatiorekisteri/valvonta/valvonta/saatiovalvontaratkaisut.html

Lisätietoja:

Wille Korhonen

lakimies, p. 029 509 5322

etunimi.sukunimi@prh.fi
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.02.2020