Uusia yrityksiä kaupparekisteriin yli 38 000 - määrä parituhatta enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Kaupparekisteriin merkittiin 38 213 uutta yritystä vuonna 2019. Määrä on 2 277 yritystä enemmän kuin vuotta aikaisemmin, jolloin rekisteröitiin 35 936 uutta yritystä.

Osakeyhtiöitä perustetiin eniten: 18 100. Osakeyhtiön pääomavaatimuksen poistuminen on kasvattanut osakeyhtiön suosiota yhtiömuotona. Vuonna 2018 rekisteröitiin 14 700 uutta osakeyhtiötä.


Katso koko tilasto rekisteröityjen uusien yritysten lukumääristä yritysmuodoittain.

Tilastot kaupparekisteristä

Kaupparekisteristä julkaistaan seuraavat tilastot:

  • yritysten lukumäärät yritysmuodoittain
  • rekisteröityjen uusien yritysten lukumäärät yritysmuodoittain
  • saapuneet kaupparekisteriasiat ilmoitustyypeittäin
  • rekisteröidyt ja käsitellyt kaupparekisteriasiat.
Siirry kaupparekisterin tilastojen sivulle.

Mikä on kaupparekisteri?

Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä, johon merkitään yrityksiä koskevat tiedot. Yritysten lisäksi kaupparekisterissä ovat myös asunto-osakeyhtiöiden ja asumisoikeusyhdistysten tiedot.

Pääsääntöisesti kaikkien yritysten on ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Yritysten on myös ilmoitettava kaupparekisteritietojensa muutokset, ja useimpien yritysten on toimitettava tilinpäätöstietonsa kaupparekisteriin.

Siirry kaupparekisterin yrityskohtaisiin ohjeisiin ja tutustu palveluihin.

Lisätietoa:
Jouko Koitto
Johtava lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 050 4521 673

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.01.2020