Säätiövalvonnan vuosiraportti 2019 julkaistu

Säätiöitä valvova Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on julkaissut raportin vuoden 2019 valvontatoimista. Raportissa kerrotaan keskeisimpien valvontapäätösten sisällöstä ja tuomioistuimissa käsitellyistä tapauksista.

Säätiöiden toimittamat vuosiselvitykset ovat PRH:n säätiövalvonnan perusta. Suurin osa 2 710 rekisteröidyistä säätiöistä toimitti vuosiselvityksen säätiölaissa määrätyn kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 361 säätiötä ei toimittanut vuosiselvitystä määräajassa.

Voimme lähettää kehotuskirjeen tai asettaa uhkasakon säätiön johdolle, jos säätiö ei korjaa vuosiselvityksen puutteita tai ei toimita vuosiselvitystä lainkaan. Vuonna 2019 sekä kehotuskirjeiden että uhkasakkojen määrä väheni huomattavasti edellisvuodesta.

Kehotimme 150 säätiötä päivittämään hallitusta koskevat puutteelliset rekisteritietonsa. Kehotuksen saaneista säätiöistä lähes kaikki päivittivät tietonsa. Seuraamme tietonsa päivittämättä jättäneiden säätiöiden tilannetta.

Vuonna 2019 teimme edellisvuotta enemmän valvontapäätöksiä. Ne koskivat pääosin säätiön hallinnon järjestämistä ja tukisäätiöitä.

Säätiön hallinnon järjestämistä koskevissa tapauksissa säätiöt olivat laiminlyöneet vuosiselvityksen ilmoittamisen rekisteröitäväksi säätiölaissa säädetyssä ajassa kahtena vuotena peräkkäin. Tukisäätiöissä koskevissa valvonta-asioissa PRH oli havainnut säätiön varsinaisen toiminnan koostuvaan yksinomaan säätiön perustajan taloudellisesta tukemisesta.

Tutustu säätiövalvonnan vuosiraporttiin 2019.

Lisätietoa:

Terhi Maijala
Valvonta- ja lakipäällikkö
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
puh. 029 509 5300

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 20.04.2020