PRH ei nosta vahingonkorvauskannetta Kotilinnasäätiön tonttikaupasta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 9.4.2020 antanut valvontapäätöksen Tampereen Kotilinnasäätiön valvonta-asiassa. PRH ei ryhdy omissa nimissään ajamaan vahingonkorvauskannetta säätiön hyväksi Tampereen Kotilinnasäätiön Muotialantien tonttikauppaa koskevassa asiassa, sillä PRH ei pidä kanteen menestymistä asiassa todennäköisenä.

PRH alkoi marraskuussa 2018 selvittää, oliko Kotilinnasäätiön hallitus huolellisesti toimien edistänyt säätiön etua asiassa, jossa säätiölle on saattanut aiheutua vahinkoa.

Säätiölain mukaan PRH:lla on oikeus ajaa omissa nimissään kannetta vahingonkorvauksen suorittamiseksi säätiölle, jos kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta.

PRH:n päätös ei ole lainvoimainen. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

PRH aloitti Kotilinnansäätiön tonttikauppaan liittyvän valvonnan heinäkuussa 2017. Valvonta alkoi, kun media uutisoi Tampereen kaupungin ja säätiön välillä tehdyn maanvuokrasopimuksen vuokraoikeuden siirrosta.

Helsingin hallinto-oikeus piti ratkaisullaan 30.1.2019 voimassa PRH:n valvontapäätöksen lokakuulta 2017. PRH:n mukaan säätiön johto oli toiminut säätiölain huolellisuusvelvoitteen vastaisesti.


Lisätietoja:

Wille Korhonen
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5322
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.04.2020