PRH kielsi Veli ja Ritva Kantolan säätiötä maksamasta takautuvia palkkiota

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 15.5.2020 antamallaan päätöksellä kieltänyt rovaniemeläisen Veli ja Ritva Kantolan säätiö sr:n hallitusta maksamasta hallituksen puheenjohtajana ja asiamiehenä toimivalle henkilölle palkkiota takautuvasti.

Säätiön hallitus teki 18.9.2019 päätöksen palkkion maksamisesta säätiön perustamisesta vuodesta 2014 lähtien. Näitä palkkioita ei ollut käsitelty lainmukaisesti säätiön kirjanpidossa.

PRH:n päätös koskee sitä osaa palkkiosta, jota säätiö ei ole maksanut.

PRH määräsi päätöksen pantavaksi täytäntöön muutoksenhausta huolimatta ja asetti uhkasakon päätöksen noudattamisen tehosteeksi.

PRH:n päätös ei ole lainvoimainen. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Lisätiedot:

Wille Korhonen
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5322
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.06.2020