Kaupparekisterin Virre-tietopalvelussa tietosuojaongelma: 144 henkilön henkilötietoja näkynyt virheellisesti asiakkaille

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteritiedot sisältävän Virre-tietopalvelun kautta 144 henkilön henkilötietoja tai yrityksen edunsaajatietoja on virheellisesti näkynyt niille tietopalvelua käyttäneille asiakkaille, jotka ovat hakeneet kaupparekisteri-ilmoituksia tietopalvelun pikahaulla. Henkilö- tai edunsaajatiedot ovat ilmenneet sellaisista kaupparekisteri-ilmoitusten asiakirjoista, joita palvelun ei olisi pitänyt asiakkaille näyttää. Nämä asiakirjat ovat olleet muiden muassa kaupparekisteriotteita, henkilötietolomakkeita, muutamissa tapauksissa myös passikopiota sekä yhdessä tapauksessa valvonta-asiakirjoja.

Vika johtui ohjelmistovirheestä. Vikatilanne oli alkanut 16.6.2020 uuden toiminnallisuuden asennuksen yhteydessä ja se huomattiin 6.7.2020 iltapäivällä. Palvelu suljettiin heti, jotta henkilötietoja sisältävien asiakirjojen näkyminen saatiin pikaisesti loppumaan. Palvelussa ollut virhe saatiin korjatuksi 8.7.2020.

PRH ottaa yhteyttä henkilöihin, joita tietojen erheellinen näkyminen koskee.

PRH on tehnyt ilmoituksen tapahtuneesta tietosuojavaltuutetulle.

PRH:lla on tarkat menettelyt ja sopimukset kaupparekisterissä olevien henkilötietojen käsittelystä, välittämisestä ja tietopalvelujen hyödyntämisestä. Kaikkiaan kaupparekisterissä on lähes 1,6 miljoonan henkilön henkilötiedot, ja yritystietoja lähtee tietopalvelun sopimus- ja muille asiakkaille tuhansia päivittäin. Osalla kaupparekisterin tietopalvelun asiakkaista, kuten viranomaisilla, on oikeus saada yrityksen vastuuhenkilöistä myös henkilötunnustiedot, osalla taas ei.

Yritysten vastuuhenkilöiden henkilötunnuksia lukuun ottamatta kaupparekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia.

PRH pahoittelee tapahtunutta.

Lisätietoja
Eero Mantere
ylijohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5511

Antti Kovalainen
yksikön päällikkö
Yritykset ja yhteisöt –tulosalue
Patentti- ja rekisterihallitus
puh. 029 509 5243

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.07.2020