Korkein oikeus kumosi Matti Koivurinnan erottamisen säätiön hallituksesta

Korkein oikeus on 8.12.2020 antamallaan päätöksellä (S2019/343) kumonnut hovioikeuden hyväksymän Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) vaatimuksen Matti Koivurinnan erottamisesta Matti Koivurinnan säätiö sr:n (nykyään: Aboa Vetus Ars Nova säätiö sr) hallituksen jäsenyydestä.

Korkein oikeus kumosi myös hovioikeuden päätöksen vapauttaa PRH velvollisuudesta maksaa Matti Koivurinnalle korvausta käräjäoikeuskäsittelyn oikeudenkäyntikuluista 84 820,48 euroa korkoineen.

Sen sijaan korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden päätöksen lopputulosta Juha Koivurintaa koskevilta osin, joten Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätös Juha Koivurinnan erottamisesta säätiön hallituksesta jäi voimaan.

Korkein oikeus velvoitti PRH:ta suorittamaan Matti Koivurinnalle korvausta hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista yhteensä 13 443,20 euroa korkoineen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus hyväksyi kesällä 2017 PRH:n hakemuksen Juha Koivurinnan erottamisesta, mutta ei Matti Koivurinnan erottamisesta.

PRH valitti käräjäoikeuden päätöksestä Turun hovioikeuteen, joka keväällä 2019 antamallaan päätöksellä hyväksyi PRH:n hakemuksen Matti Koivurinnan erottamisesta Matti Koivurinnan säätiö sr:n hallituksen jäsenyydestä.

Lisätietoja:

Pauliina Päivinen
Tiimiesimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
p. 029 509 5294
etunimi.sukunimi@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.12.2020