Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhtenäispatentin voimaantulo lähestyy

Yhtenäispatentin (Unitary Patent, UP) ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (Unified Patent Court, UPC) valmistelut ovat edenneet käytännön toteutukseen.

Yhtenäispatenttijärjestelmän ja yhteisen tuomioistuimen toimintojen käynnistäminen edellyttää kuitenkin vielä, että Saksa ratifioi niistä tehtävän sopimuksen. Yhtenäispatenttien myöntäminen ja yhdistetyn patenttituomioistuimen toiminta alkaa Saksan ratifiointia seuraavan neljännen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Yhtenäispatenttijärjestelmän odotetaan alkavan loppuvuodesta 2022 tai alkuvuodesta 2023.

Yhtenäispatentti

Yhtenäispatentti (Unitary Patent, UP) tarjoaa uuden vaihtoehdon perinteisen eurooppapatentin rinnalle. Patentinhaltija voi halutessaan saattaa patentin kerralla voimaan kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevissa maissa. Järjestelmässä on aluksi mukana 17 EU-jäsenmaata.

Yhtenäispatentit myöntää Euroopan patenttivirasto EPO. Se myöntää edelleen myös perinteiset eurooppapatentit. Patentin hakeminen EPOsta ei muutu vaan eurooppapatentin myöntämisen jälkeen patentinhakija voi pyytää sen rekisteröimistä yhtenäispatenttina. Yhtenäispatentti on mahdollinen kaikille järjestelmän alkamisen jälkeen myönnetyille eurooppapatenteille, ja sitä tulee hakea kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä.

Yhtenäispatentti tarjoaa hakijalle eurooppapatenttia edullisemman vaihtoehdon silloin, kun patentti halutaan voimaan vähintään neljässä mukana olevassa EU-maassa.

Yhdistetty tuomioistuin (UPC) ja ns. opt-out –mahdollisuus

Uudessa järjestelmässä yhtenäispatentteja ja siihen liittyneissä maissa voimaansaatettuja perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat tullaan käsittelemään uudessa yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unitary Patent Court, UPC). Patentinhaltijalla on kuitenkin mahdollisuus jättää eurooppapatenttinsa UPC-käsittelyn ulkopuolelle, jolloin riidat käsitellään kunkin maan omassa tuomioistuimessa kuten nykyisinkin.

Tämä niin sanottu opt-out -mahdollisuus edellyttää UPC:lle tehtävää ilmoitusta, jonka voi tehdä milloin vain Saksan ratifioinnin jälkeen seitsemän vuoden siirtymävaiheen aikana. Ilmoitusta ei kuitenkaan voi tehdä, jos patenttia vastaan on ehditty nostaa kanne UPC:ssa. Mahdollinen opt-out eurooppapatenteille kannattaa siis tehdä jo heti Saksan ratifioinnin jälkeen.

Vaikutukset yritysten toimintaympäristöön Suomessa

Suomessa on tällä hetkellä voimassa vähän yli 50 000 eurooppapatenttia ja kansallista patenttia. Yhtenäispatenttijärjestelmän myötä Suomea koskevien patenttien määrä tulee vuosien kuluessa kasvamaan. Koska patentti antaa yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen, niiden määrän kasvu voi rajoittaa yritysten toiminnanvapautta Suomessa. Samalla mahdollisuus patentin loukkaukseen kasvaa, mikä pitää huomioida toiminnassa entistä tarkemmin.

Yritysten onkin hyvä seurata kilpailijoiden patentointia, vaikka ne eivät itse aktiivisesti suojaisi keksintöjään patentoimalla. Euroopan patenttivirasto tulee ylläpitämään myönnetyistä yhtenäispatenteista rekisteriä, josta niitä voi kuka tahansa vapaasti etsiä.

Lisää tietoa yhtenäispatentista

Yhtenäispatentti EPOn sivuilla englanniksi.Avautuu uuteen välilehteen

Yhdistetyn patenttituomioistuimen sivut englanniksi.Avautuu uuteen välilehteen

Tietoa yhtenäispatentista PRH:n sivuilla.


Lisätietoja:

Patentin neuvonta
neuvonta.patentti(at)prh.fi
puh. 029 509 5858
ma-pe klo 9-15

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.06.2022