Maksullinen ennakkotarkastus

Perustettava yhdistys voi pyytää ennakkotarkastusta säännöilleen. Rekisteröity yhdistys voi pyytää ennakkotarkastusta sääntöjen muutokselle.

Ennakkotarkastukset tehdään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta tai asiakkaan pyytämän aikataulun mukaisesti.

Ennakkotarkastus on voimassa kaksi vuotta ennakkotarkastuspäätöksestä.

Ennakkotarkastus on maksullinen, ks. hinnasto.

Yhdistyksen on hyväksyttävä kokouksessa ennakkotarkastetut säännöt, jotka sen jälkeen vielä rekisteröidään. Rekisteröintimaksu on sähköisessä ilmoituksessa alempi, ks. hinnasto.

Jos yhdistys tekee muutoksia ennakkotarkastettuihin sääntöihin, on rekisteröintimaksu ei-ennakkotarkastetun ilmoituksen maksu.

Yhdistys voi alkaa soveltaa sisäisessä toiminnassaan ennakkotarkastettuja sääntöjä heti, jos kokous on hyväksynyt säännöt muuttamatta niitä.

Miksi kannattaa teettää ennakkotarkastus?

Ennakkotarkastuksesta hyötyvät eniten liittomuotoiset yhdistykset, joissa on raskaat liittokokoukset ja satoja jäsenyhdistyksiä. Ne tarkistuttavat

  • omien sääntöjensä ja jäsenyhdistystensä sääntömuutokset ennen suuria liittokokouksia ja
  • varmistavat, että liittokokouksen käsiteltävänä ovat yhdistysrekisterin hyväksymät sääntöehdotukset.

Ennakkotarkastusta voi pyytää myös yhdistys, jolla on erityinen syy tarkistuttaa sääntönsä ennakkoon, esimerkiksi:

  • onko yhdistys rekisteröitävissä aatteellisena yhdistyksenä
  • jokin harvinainen sääntöehdotus.

Yhdistysrekisteri tekee ennakkotarkastuksen, jos siihen yhdistyksen koon, sääntöjen muutoksen merkityksen tai muun sellaisen syyn vuoksi on aihetta.

Ennakkotarkastusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella

Ennakkotarkastamista varten tarvitaan seuraavat asiat:

  • vapaamuotoinen hakemus, jossa yhteyshenkilön osoite, sähköposti ja puhelinnumero
  • tarkastettavat säännöt
  • hakemuksen allekirjoittaa rekisteröitävän yhdistyksen perustaja tai yhdistyksen puolesta toimivaltainen henkilö
  • kuitti tai jäljennös ennakkotarkastus maksun suorittamisesta.

Ennakkotarkastushakemuksen voidaan toimittaa

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.12.2017