Yhdistysasioiden kiirehtiminen

Yhdistysrekisterille toimitetut ilmoitukset käsitellään pääsääntöisesti asioittain saapumisjärjestyksessä.

Yhdistys voi vapaamuotoisesti kirjallisesti pyytää vireillä olevan asian kiirehtimistä. Pyyntö on perusteltava.

Yhdistysrekisteri voi käsitellä kiirehtimispyyntöjen perusteella asioita kiireellisinä seuraavilla perusteilla:

  • yhdistyksen vireillä oleva asia on yhdistystoiminnan kannalta valtakunnallisesti, alueellisesti, yhteiskunnallisesti ja/tai kansainvälisesti merkittävä;
  • yhdistyksen vireillä olevalla sääntömuutoksella on tärkeä merkitys liittokokonaisuuden ja/tai yhdistyksen toiminnan muutostilanteissa;
  • vireillä oleva yhdistyksen rekisteröinti/sääntömuutos liittyy valtakunnalliseen liittokokonaisuuteen liittymiseen;
  • vireillä oleva asia liittyy viranomaislupien tai julkisten avustusten hakemiseen;
  • vireillä olevalla asialla on tärkeä merkitys yhdistyksen sopimusasioiden hoitamiseksi.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.11.2013