Ilmoitusten käsittely ja sääntöjen tarkastaminen PRH:ssa

PRH tekee merkinnät yhdistysrekisteriin ilmoitusten perusteella. PRH on velvollinen rekisteröimään ilmoitukset viivytyksettä, jos yhdistyslaissa asetetut edellytykset täyttyvät, eikä lakiin perustuvaa estettä rekisteröimiselle ole.

Kuinka ilmoitus käsitellään?

Ilmoituksen käsittelyssä tarkistetaan muiden muassa seuraavat asiat:

  • puheenjohtajaksi ilmoitettu henkilö on allekirjoittanut ilmoituksen
  • nimenkirjoittajat ovat täysivaltaisia
  • oikea käsittelymaksu on suoritettu
  • ilmoituksessa mukana olevat säännöt (ja yhdistystä perustettaessa perustamiskirja) täyttävät lain niille asettamat edellytykset.

Lisäksi tarkistetaan, että yhdistyksen rekisteröimiselle ei ole muuta lakiin perustuvaa estettä.

Lue lisää rekisteröitävän yhdistyksen säännöistä .

Kuinka säännöt tarkastetaan?

Yhdistyslain tarkoituksena on jättää yhdistysten itsensä päätettäväksi mahdollisimman suuressa määrin se, miten yhdistys järjestää sisäisen toimintansa. Yhdistyksen kannattaakin harkita huolellisesti, millaiset säännöt olisivat yhdistyksen käytännön toiminnan kannalta hyvät.

PRH tarkastaa säännöt ja samalla tutkii, onko rekisteröitäväksi haluava yhdistys oikeuskelpoinen.

PRH ei tutki seuraavaa:

  • ovatko säännöt yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia tai
  • ovatko sääntökohdat, jotka jäävät yhdistyslain pakottavien määräysten ulkopuolelle, oikeudellisesti päteviä.

Yhdistyslain 8 §:ssä asetettujen pakollisten määräysten lisäksi sääntöihin voidaan ottaa muita yhdistyksen toimintaa koskevia määräyksiä. Näidenkään määräysten sisältö ei saa olla lainvastainen, eivätkä ne saa loukata sivullisen oikeuksia.

Sääntöjä suunniteltaessa on hyvä käyttää pohjana esimerkiksi PRH:n sääntömalleja .

Vaikka PRH tarkastaa yhdistyksen sääntöjen sisällön pätevyyden ja lainmukaisuuden, säännöt voivat joutua tutkittavaksi esimerkiksi riitatilanteessa, jota käsitellään käräjäoikeudessa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 23.02.2016