Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden ilmoitukset yhdistysrekisteriin

Keskuskauppakamari on kauppakamarien muodostama yhteisö, joka toimii kauppakamarien yhteiselimenä ja tukee kauppakamareita niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Jotta yhdistys voidaan rekisteröidä kauppakamarina, se tarvitsee työ- ja elinkeinoministeriön luvan.

Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden osoite-, sääntö- ja nimenkirjoittajien muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin tehdään paperilomakkeilla. Ilmoituksen tekeminen netissä ei ole mahdollista.

Miten ilmoitat muutokset paperilomakkeilla?

Siirry paperi-ilmoittamisen ohjeisiin (Huomio. Ilmoituksen tekeminen netissä ei ole mahdollista):

Miten ilmoitat Keskuskauppakamarin lautakunnan jäsenet?

Keskuskauppakamarin osalta rekisteriin merkitään lisäksi välittäjäkoe-, lunastuslautakunnan ja kiinteistöarviointilautakunnan jäsenet. Ilmoita muutokset näihin tietoihin liittämällä liitelomake muutosilmoitukseen.

Lautakunnan jäsenet on mahdollista ilmoittaa vain paperilomakkeella. Käsittelymaksu on 40 euroa.

Tee ilmoitus Y4a- muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella ja 19C-liitelomakkeella. Tallenna lomakkeet koneellesi ennen niiden täyttämistä ja tulostamista.

Avaa: Y4a-lomake.

Avaa: liitelomake 19C.

Lähetä paperilomake ja tilinpäätös osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätökset
00091 PRH.

Miten ilmoitat tilinpäätöstiedot?

Kauppakamareiden ja Keskuskauppakamareiden täytyy toimittaa tilinpäätöstietonsa merkittäväksi yhdistysrekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin on maksuton.

Tilinpäätösilmoitus on mahdollista tehdä vain paperilomakkeella.

Avaa lomake: Kauppakamarin tilinpäätösasiakirjojen rekisteröiminen.

Lähetä paperilomake ja tilinpäätös osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätökset
00091 PRH.

Lainsäädäntöä

Kauppakamareista ja Keskuskauppakamarista säädetään kauppakamarilaissa. Lue lisää kauppakamarilaista Finlex -säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.09.2019