Nimenkirjoittajien muutokset

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin, jollei säännöissä määrätä, että puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi vain yhdessä jonkun muun nimenkirjoittajan kanssa.

Oikeutta yhdistyksen nimenkirjoittamiseen voidaan säännöissä rajoittaa niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä on vain yhdessä oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi.

Yhdistysrekisteriin merkityn tehtävän päättyminen

Sääntömääräiset nimenkirjoittajat ja määrätyt nimenkirjoittajat

Yhdistysrekisteriin ilmoitetaan kahdenlaisia nimenkirjoittajia: sääntömääräisiä nimenkirjoittajia ja määrättyjä nimenkirjoittajia.

Nimenkirjoittajien muutokset ilmoitetaan yhdistysrekisteriin sähköisesti tai paperilomakkeella. Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Jos ilmoitetaan uusi puheenjohtaja, hän allekirjoittaa ilmoituksen.

Jos muutos ilmoitetaan paperilomakkeella, hallituksen puheenjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan nimenkirjoittajien muutosilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Nimenkirjoittajat merkitään rekisteriin voimassa olevien rekisteröityjen sääntöjen perusteella.

Nimenkirjoittajien muutosta ei voi ilmoittaa samalla lomakkeella yhdistyksen sääntömuutoksen kanssa. Molemmista muutoksista täytyy tehdä omat ilmoitukset. Jos säännöissä mainittu nimenkirjoitustapa muuttuu, sääntömuutos rekisteröidään ennen nimenkirjoittajien muutosta.

Sääntömääräiset nimenkirjoittajat

Jos yhdistyksen säännöissä määrätään, että tiettyyn asemaan yhdistyksessä liittyy nimenkirjoitusoikeus, on kyse sääntömääräisestä nimenkirjoittajasta. Myös hallituksen puheenjohtaja on sääntömääräinen nimenkirjoittaja.

Määrätyt nimenkirjoittajat

Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. Tällöin on kyse määrätystä nimenkirjoittajasta.

Sähköinen ilmoitus on paperilomaketta edullisempi

Sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu on edullisempi kuin paperi-ilmoituksen käsittelymaksu.

Sähköisessä ilmoittamisessa käsittelymaksu maksetaan verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla. Paperilomakkeella tehdyn nimenkirjoittajamuutoksen käsittelymaksu on maksettava ennen ilmoituksen lähettämistä. Liittäkää maksutosite ilmoitukseen.

Käsittelymaksut määräytyvät seuraavasti:

  • Jos yhdistyksen puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtuminen ilmoitetaan sähköisesti, käsittelymaksu on 20 €.
  • Jos yhdistyksen puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtuminen ilmoitetaan paperilomakkeella, käsittelymaksu on 40 €.

Tutustu käsittelymaksun maksuohjeisiin. Siirry lomakkeisiin.

Yhdistysrekisteriin merkityn tehtävän päättyminen

Jokainen yhdistysrekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muutoin päättynyt, voi itse tehdä asiaa koskevan ilmoituksen.

Tämän ilmoituksen voi tehdä toistaiseksi vain paperilomakkeella. Ilmoitus on maksuton.

Siirry lomakkeisiin.

Huomioithan, että itse eroaminen tai tehtävän päättyminen ei tapahdu ko. ilmoituksen tekemisellä yhdistysrekisteriin, vaan eroamisen on pitänyt tapahtua ennen yhdistysrekisteriin tehtävää ilmoitusta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.05.2018