Osoitteen muutos

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen osoitteen muutoksesta. Ilmoittaminen on maksutonta.

Jos muutos ilmoitetaan paperilomakkeella, hallituksen puheenjohtaja voi valtuuttaa jonkun muun allekirjoittamaan muutosilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Jos yhdistyksellä on Y-tunnus eli se on rekisteröity Verohallinnon rekistereihin tai PRH:n kaupparekisteriin, sen täytyy ilmoittaa muutokset PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen YTJ-järjestelmään. Muutokset ilmoitetaan Y4-lomakkeella. Avaa lomake (pdf).

Yhdistysrekisteri ei kuulu YTJ-järjestelmään, joten Y-lomakkeilla tehdyt muutokset eivät välity yhdistysrekisteriin. Muutokset pitää ilmoittaa erikseen yhdistysrekisteriin.

Voit ilmoittaa muutokset sähköisesti tai paperilomakkeella. Siirry lomakkeisiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.07.2016