Taustatietoa sääntömuutoksille

Sääntömuutoksesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistyksen säännöissä ei määrätä toisin, sääntöjen muuttamisesta päättämiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksessa tavallisissa tilanteissa vähintään kolme neljäsosan kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen sääntöjen lisäksi on hyvä katsoa taustaksi yhdistyslain 5 luvun määräykset päätöksenteosta.Yhdistyslaissa on määräyksiä myös erityistilanteista (katso esimerkiksi yhdistyslain 27 §). Lue tarkemmin Finlex-säädösverkkosivustolla.

Toisinaan yhdistyksen säännöissä määrätään päätöksenteosta tarkemmin. Säännöt saattavat esimerkiksi edellyttää päätöksentekoa kahdessa kokouksessa. Joskus säännöissä määrätään tarvittavasta määräenemmistöstä.

Yhdistyksen tilikaudesta määrätään säännöissä. Tilikauden muutos astuu voimaan, kun sääntöjen muutos rekisteröidään.

Yhdistyksessä ei voi olla enää maallikkotilintarkastajia. Sääntömuutosta ei tarvitse tehdä, vaikka toiminnantarkastus korvaa maallikkotilintarkastuksen. Jos sääntöihin tehdään muita muutoksia, on tilintarkastuspykälä hyvä samalla muuttaa siten, että toiminnantarkastus on vaihtoehtona. Lue lisää toiminnantarkastuksesta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.07.2016