Purkautumisilmoitus

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa tai sääntöjen määräyksen perusteella valtuutettujen kokouksessa. Päätöstä purkamisesta ei saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkamisesta päättämiseen tarvitaan vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Hallituksen on huolehdittava purkautumisesta johtuvista selvitystoimista, jollei yhdistyksen kokous ole valinnut hallituksen tilalle tehtävään yhtä tai useampaa muuta selvitysmiestä.

Selvitysmiesten on laadittava purkautumisesta ilman aiheetonta viivytystä loppuselvitys ja huolehdittava sen säilyttämisestä.

Yhdistyksen päätökseen perustuvasta selvitysmenettelystä säädetään yhdistyslain 40 §:ssä, joka on tärkeätä katsoa taustaksi. Yhdistyslakiin voit tutustua Finlex-verkkosivustolla.

Tavallisessa selvitystoimin tapahtuvassa purkamisessa yhdistys katsotaan puretuksi, kun purkautumisestä on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

Ilmoittaminen sähköisesti tai paperilomakkeella

Ilmoitus yhdistyksen purkautumisesta on maksuton.

Purkautumisen lisäksi yhdistysrekisteriin ilmoitetaan seuraavat asiat:

  • kunkin selvitysmiehen täydellinen nimi, henkilötunnus ja kotikunta
  • selvitystoimien loppuunsaattaminen.

Joku selvitysmiehistä allekirjoittaa ilmoituksen. Jos hallitus on hoitanut selvitystoimet, ilmoituksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

Siirry paperilomakkeisiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.03.2017