Rekisteröinnillä yhdistys saa oikeuskelpoisuuden

Oikeuskelpoisuudella tarkoitetaan kykyä saada nimiinsä oikeuksia ja tulla velvoitetuksi.

Yhdistyksen oikeuskelpoisuus syntyy rekisteröitäessä ja se lakkaa, kun yhdistys poistetaan rekisteristä purkautumisen tai lakkauttamisen perusteella.

Rekisteröity yhdistys voi

  • tehdä sitoumuksia ja sopimuksia
  • asioida tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa
  • omistaa kiinteää omaisuutta
  • tehdä kauppoja
  • ottaa vastaan lahjoituksia
  • järjestää julkisia huvitilaisuuksia, arpajaisia ja yleisiä rahankeräyksiä
  • olla jäsenenä toisessa yhdistyksessä tai osakkeenomistajana osakeyhtiössä
  • toimia ulkomailla.

Rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan tulee olla järjestäytynyttä ja sen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti noudattaen yhdistyslakia ja muuta lainsäädäntöä, joka mahdollisesti koskee yhdistyksen toimintaa.

Rekisteröidyllä yhdistyksellä on

  • yhdistyksen kokouksessa valittu hallitus
  • tilintarkastajat
  • huolellisesti hoidettu kirjanpito
  • säännöissä määrätyt kokoukset,
  • jäsenillä oikeus osallistua päätöksentekoon ja valvoa yhdistyksen toimintaa.

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenillä on oikeus

  • osallistua yhdistyksen toimintaan
  • osallistua yhdistyksen päätöksentekoon käyttämällä äänioikeuttaan
  • tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin
  • valvoa yhdistyksen toimintaa.

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen sitoumuksista.

Lue lisää

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.08.2016