Yhdistyksen tilinpäätösilmoitus

Yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen on ilmoitettava tilinpäätöksensä yhdistysrekisteriin julkistettavaksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Ilmoittamisvelvollisuus koskee tilikausia, jotka ovat alkaneet 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

Lomake

Nimi Päivitetty Lataa
Yhdistyksen tilinpäätösasiakirjojen rekisteröiminen 07.12.2017 PDF DOC

Ilmoituksen sisältö

  • Tuloslaskelma ja tase
  • Tilinpäätöksen liitetiedot
  • Toimintakertomus
  • Tilintarkastuskertomus

Hallituksen tulee päivätä ja allekirjoittaa tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus. Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta. Yhdistyksen virallinen nimi on mainittava tilinpäätöksessä.

Käsittelymaksu

Tilinpäätösilmoitus on maksuton.

Ilmoitusaika

Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Asiakirjojen toimitusosoite

Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätökset
00091 PRH

Tilinpäätösasiakirjat skannataan sähköiseen arkistoon. Tästä johtuen asiakirjat on toimitettava mahdollisimman helposti luettavissa olevassa muodossa. Tilinpäätösasiakirjoissa ei tule käyttää niittejä, eikä niitä saa sitoa kirjaksi. Asiakirjat tulee toimittaa A4-kokoisina, yksipuolisina sivuina.

Tilinpäätöksen käsittely yhdistysrekisterissä

Tilinpäätösasiakirjat tarkastetaan yhdistysrekisterissä muodollisesti ennen rekisteröintiä. Tilinpäätöksen sisältöä ei tutkita vaan asiakirjat rekisteröidään siinä muodossa kuin ne on toimitettu. Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yhdistyksen rekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä maksutonta yhdistysrekisteriotetta ilmoittajalle.

Rekisteröidyt tilinpäätösasiakirjat ovat lain mukaan julkisia.

Lainsäädäntö

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.10.2017