Rekisteröidyn yhdistyksen tilinpäätösilmoitus

Yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä yhdistysrekisteriin julkistettavaksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Ilmoittamisvelvollisuus koskee tilikausia, jotka ovat alkaneet 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

Rekisteröidyt tilinpäätösasiakirjat ovat lain mukaan julkisia ja ne ovat saatavilla PDF-muodossa tallennettuina kuvina.

PRH ei lähetä maksutonta yhdistysrekisteriotetta ilmoittajalle tilinpäätöksen rekisteröinnistä.

Mitä maksaa?

Tilinpäätösilmoitus on maksuton.

Milloin teet ilmoituksen?

Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Miten ilmoitat tilinpäätöksen?

Teet ilmoituksen paperilomakkeella ja sen mukana toimitat tilinpäätösasiakirjat.

Tilinpäätösasiakirjat ovat seuraavat:

  • tuloslaskelma ja tase
  • tilinpäätöksen liitetiedot
  • toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus.

Mainitse yhdistyksen virallinen nimi tilinpäätöksessä. Sisällytä tilinpäätökseen tuloslaskelma ja tase edelliseltä tilikaudelta.

Yhdistyksen hallitus päivää ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja mahdollisen toimintakertomuksen.

Toimita tilinpäätösasiakirjat A4-kokoisina ja yksipuolisina sivuina. Älä käytä niittejä, äläkä sido asiakirjoja kirjaksi, sillä PRH skannaa paperiset tilinpäätösasiakirjat sähköiseen arkistoon.

Lähetä ilmoitus ja tilinpäätösasiakirjat osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätökset
00091 PRH

Avaa lomake: Yhdistyksen tilinpäätösasiakirjojen rekisteröiminen (pdf).

Tilinpäätöksen käsittely yhdistysrekisterissä

PRH tarkastaa tilinpäätösasiakirjat muodollisesti ennen rekisteröintiä ja rekisteröi asiakirjat siinä muodossa kuin ne on toimitettu rekisteröitäväksi. PRH ei tutki tilinpäätösten sisältöä.

PRH merkitsee tilinpäätöksen rekisteröinnin yhdistyksen rekisteritietoihin.

Lue lainsäädännöstä Valtion säädostietokokoelman Finlexin verkkosivuilla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.10.2018