Ulkomaalaiset yhdistyksissä

Yhdistymisvapaus Suomessa koskee myös ulkomaalaisia luonnollisia henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Ulkomaalaiset voivat

 • perustaa Suomessa yhdistyksiä
 • liittyä yhdistyksen jäseniksi
 • toimia yhdistyksissä, myös hallituksen jäsenenä ja yhdistyksen nimenkirjoittajana.

Niin sanottujen valtiollisten yhdistysten jäseneksi liittymistä rajoittaa kuitenkin yhdistyslain 10 §. Valtiollisissa yhdistyksissä (esimerkiksi puolueet ja niiden jäsenyhdistykset) voi olla jäsenenä ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on kotipaikka Suomessa. Ks. yhdistyslaki.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan asuinpaikka oltava Suomessa

Yhdistyslain 35 § 3 momentin mukaan yhdistyksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa.

Jos ilmoituksessa olevan yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan asuinpaikka ei ole Suomessa, yhdistyksen on anottava poikkeuslupaa ennen kuin yhdistyksen perus-, sääntömuutos- tai nimenkirjoittajienmuutosta koskeva ilmoitus voidaan merkitä yhdistysrekisteriin.

Ohjeet poikkeusluvan hakemiseksi

Poikkeuslupaa voidaan hakea

 • erillisellä vapaamuotoisella suomen- tai ruotsinkielisellä hakemuksella, jossa luvan myöntämisen tarpeellisuus perustellaan tai
 • perus-, sääntömuutos- tai nimenkirjoittajienmuutosta koskevan ilmoituksen mukana.

Poikkeuslupaa haetaan toistaiseksi voimassaolevaksi siten että yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan asuinpaikan ei tarvitse olla Suomessa. Luvan myöntämisen ehtona kuitenkin on, että jonkun yhdistyksen nimenkirjoittajan asuinpaikka on Suomessa..

Hakemuksen tekijällä on oltava oikeus toimia yhdistyksen puolesta.

1. Hakemuksen sisältö

 • yhdistyksen nimi
 • perustelut luvan myöntämisen tarpeellisuudelle
 • hakemuksen tekijän osoite ja puhelinnumero
 • päiväys
 • hakemuksen tekijän allekirjoitus

2. Hakemuksen liitteet

 • kuitti maksusta

3. Maksu ja tilitiedot

4. Päätös

 • Lähetään suoraan hakijalle, jos poikkeuslupaa on haettu erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella.
 • Lähetetään suoraan yhdistykselle, jos poikkeuslupaa on haettu perus-, sääntömuutos- tai nimenkirjoittajien muutosta koskeva ilmoituksen mukana.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 03.10.2017