Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pitää uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriä. PRH rekisteröi uskonnolliset yhdyskunnat ja niiden seurakunnat tai muut paikallisyhteisöt sekä näitä yhteisöjä koskevat muutosilmoitukset.

Rekisterinpito perustuu uskonnonvapauslakiin. Uskonnonvapauslaissa säädetään myös uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja toiminnan perusteista. Lain tarkoituksena on luoda puitteet uskonnonvapauteen sisältyvälle uskonnolliselle yhdistymisvapaudelle. Viittaussäännösten nojalla uskonnollisiin yhdyskuntiin sovelletaan varsin laajasti yhdistyslakia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimii asiantuntijalautakunta, jonka tehtävänä on antaa PRH:lle lausunto siitä, ovatko uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot uskonnonvapauslain mukaiset.