Uskonnolliset yhdyskunnat ja ilmoitusmenettely

Ilmoitus tehdään yhtenä kappaleena.

Perustamisilmoitus

Uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen ilmoitetaan rekisteriin perustamisilmoituksella. Ks. lomakkeet.

Ilmoituslomakkeen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

Lomakkeen liitteet:

  • perustamiskirja alkuperäisenä
  • yhdyskuntajärjestys
  • ilmoitus yhdyskunnan perustajista (erillisellä liitelomakkeella)
  • kuitti maksun suorittamisesta, ks. käsittelymaksu ja maksuohjeet.

Perustamisilmoituksen liitelomakkeella ilmoitetaan uskonnollisen yhdyskunnan perustajajäsenet, joiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja joita tulee olla vähintään 20. Yhdistysrekisteri toimittaa perustajajäsenten tiedot väestörekisterikeskukselle.

Paikallisyhteisön/seurakunnan perustamisilmoituslomakkeen liitteet:

Muutosilmoitus

Muutosilmoituksen allekirjoittaa joko uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen puheenjohtaja (myös paikallisyhteisön tai seurakunnan osalta) tai hänen valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin ilmoitettavat muutokset:
  • osoitteen muutos
  • uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutos
  • paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muutos
  • nimenkirjoittajien muutos.


Ilmoitus tehdään muutosilmoituslomakkeella. Ks. lomakkeet.

Yhdyskuntajärjestyksen ja sääntöjen muutosilmoitukseen liitetään muutettu yhdyskuntajärjestys tai muutetut paikallissäännöt. Osoitteenmuutos on maksuton. Muut muutosilmoitukset ovat maksullisia ja kuitti maksun suorittamisesta liitetään ilmoitukseen, ks. käsittelymaksu ja maksuohjeet.

Ilmoitus rekisteriin merkityn tehtävän päättymisestä (oma ero)

Jokainen uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muutoin päättynyt, voi itse tehdä asiaa koskevan ilmoituksen.

Ilmoitus on maksuton.

Siirry lomakkeelle

Huom. itse eroaminen tai tehtävän päättyminen ei tapahdu ilmoituksen tekemisellä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin, vaan eroamisen on pitänyt tapahtua ennen yhdistysrekisteriin tehtävää ilmoitusta.

Purkautumisilmoitus

Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön tai seurakunnan purkautuminen ilmoitetaan purkautumislomakkeella, ks. lomakkeet.

Ilmoituksen allekirjoittaa uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen puheenjohtaja (myös paikallisyhteisön tai seurakunnan osalta) tai selvitysmies. Liitteitä ei tarvita. Ilmoitus on maksuton.

Uskonnollinen yhdyskunta, paikallisyhteisö tai seurakunta katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä rekisteriin.

Ennakkotarkastus

Uskonnollinen yhdyskunta voi ennakkotarkastuttaa yhdyskuntajärjestyksensä. Paikallissääntöjä ei sen sijaan ennakkotarkasteta. Ennakkotarkastus on maksullinen, ks. hinnasto.

Maistraatin rooli

Väestörekisterikeskus pitää rekisteriä uskonnollisten yhdyskuntien jäsenistä. Tieto henkilön kuulumisesta uskonnolliseen yhdyskuntaan merkitään väestötietojärjestelmään. Uskonnollisen yhdyskunnan on ilmoitettava yhdyskuntaan liittyneet ja siitä eronneet henkilöt väestötietojärjestelmään. Jäsenet voivat erota yhdyskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskunnalle tai jollekin maistraatille.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.07.2018