Uudistukset 1.7.2019 alkaen: yhdistyksille Y-tunnus ja uudet palvelut

PRH uudistaa yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saavat Y-tunnuksen. Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat.

Uudistukset tapahtuvat alkaen 1.7.2019.

Tälle sivulle on koottuna keskeiset uudistukset ja muutokset seuraavasti:

Katko sähköisessä ja paperilla ilmoittamisessa alkaen 12.6.2019 klo 19

PRH poistaa käytöstä nykyisen asiointipalvelun, jolla ilmoituksia lähetetään PRH:lle, 12.6.2019 klo 19.00. Kaikkien ilmoitusten täytyy olla valmiita siihen mennessä eli allekirjoitettu, maksettu ja lähetetty PRH:lle.

Uudet sähköiset palvelut otetaan käyttöön vaiheittain heinäkuussa. Tarkennamme aikataulua vielä ennen uudistusta.

Myös nykyiset paperilomakkeet poistuvat käytöstä 12.6.2019. Sen jälkeen et voi lähettää ilmoituksia PRH:een ennen kuin uudet Y-lomakkeet ovat käytössä. Y-lomakkeet otetaan siis myös yhdistysten käyttöön.

Huomioi nämä päivämäärät paperilla ilmoittamisessa:

  • Ilmoitusten pitää olla perillä PRH:ssa viimeistään 12.6.2019
  • 12.-30.6.2019 ilmoituksia ei voi lähettää
  • 1.7.2019 alkaen käytä Y-lomakkeita

Uudet Y-lomakkeet julkaistaan ytj.fi-verkkosivustolla 1.7.2019. Löydät silloin linkin niihin myös täältä prh.fi-verkkosivuston Yhdistykset-osiosta.

Tietopalveluissa vain lyhyt katko

Uusi yhdistysrekisterin sähköinen tietopalvelu avataan heinäkuussa 2019 ja se korvaa nykyiset Yhdistysnetti-, NettiYreka- ja rajapintapalvelut. Vanhat palvelut ovat käytettävänäsi uudistukseen asti. Tietoja ei kuitenkaan päivitetä niissä enää 14.6.2019 klo 15.00 jälkeen, jolloin PRH:n nykyinen yhdistysrekisterin käsittelyjärjestelmä suljetaan.

Jos olet sopimusasiakkaamme, lähetämme sinulle erikseen sähköpostitse lisätietoja muutoksista palveluissamme ja asiakkuuden ehdoissa.

Kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen

Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen.

Yhdistykselle annetun Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin tulevasta tietopalvelusta heinäkuussa 2019 tai ytj.fi-verkkosivustolta yrityshausta.

Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Se on muotoa 1234567-8.

Uudet sähköiset palvelut otetaan vaiheittain käyttöön

Sähköiset ilmoittamis- ja tietopalvelut, korvataan täysin uusilla palveluilla vaiheittain heinäkuussa 2019. Tarkennamme aikataulua vielä ennen uudistusta.

Mitä voit ilmoittaa sähköisesti?

Kaikki aatteelliset yhdistykset voivat tehdä ilmoituksia sähköisesti.

Uskonnolliset yhdyskunnat sekä keskuskauppakamari ja kauppakamarit eivät voi tehdä ilmoituksia sähköisesti, vaan ilmoitukset tehdään paperilomakkeilla.

PRH alkaa 1.7.2019 alkaen rekisteröidä yritysten ja yhteisöjen edunsaajia. Yhdistysten osalta yhdistyksen hallituksen katsotaan olevan edunsaaja.

Voit sähköisessä palvelussa:

  • perustaa yhdistyksen
  • ilmoittaa nimenkirjoittajat, hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet
  • ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen muutokset
  • ilmoittaa yhdistyksen nimen tai kotipaikan muutoksen tai muun sääntöjen muutoksen.

Mitä et voi ilmoittaa sähköisesti?

Sähköisten palvelujen kehittäminen jatkuu. Et voi toistaiseksi tulevassa sähköisessä palvelussa esimerkiksi:
  • tehdä yhdistyksen purkautumisilmoitusta
  • vastata korjauskehotukseen sähköisesti
  • hyödyntää ennakkotarkastettuja sääntöjä ilmoittamisessa.
Näissä tapauksissa tee ilmoitus uudistetuilla paperilomakkeilla tai vastaa korjauskehotukseen sähköpostilla tai sinulle lähetetyllä lomakkeella.

Y-lomakkeet otetaan käyttöön paperilomakkeilla ilmoitettaessa

Myös paperilomakkeilla ilmoittaminen uudistetaan. Y-lomakkeet otetaan kaikkien yhdistysten käyttöön.

Y-lomakkeet ovat PRH:n kaupparekisterin ja Verohallinnon rekisterien yhteinen ilmoittamismenettely, johon nyt liitetään myös yhdistykset.

Uusi yhdistysrekisterin sähköinen tietopalvelu avataan

Uusi yhdistysrekisterin sähköinen tietopalvelu avataan heinäkuussa 2019 ja se korvaa Yhdistysnetin ja NettiYrekan. Uudessa palvelussa voi hakea yhdistysten perustietoja ja ostaa otteita ja sääntöjä. Runsaasti yhdistysrekisteritietoa tarvitseville avataan uudet rajapinnat.

Kehitystyössä on huomioitu asiakkailtamme saatuja toiveita. Esimerkiksi yhdistysote ja yhdistyksen säännöt ovat saatavilla pdf-muodossa heinäkuusta alkaen. Palvelun toiminnallisuudet ja tietosisältö kasvavat jatkossa.

Uudet ohjeet julkaistaan verkkosivustoilla

Uudet ohjeet julkaistaan näillä yhdistysten verkkosivuilla sekä PRH:n toisella verkkosivustolla, ytj.fi-sivustolla, kun uudet palvelut tulevat käyttöön. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle, josta löydät tämän verkkosivuston lisäksi ilmoittamisohjeet yhdistyksille.

Julkaisemme säännöllisesti asiakastiedotteita uudistuksesta tällä verkkosivustolla ja näillä yhdistysten sivuilla. Asiakastiedotteet julkaistaan myös ytj.fi-verkkosivustolla. Uudistusta koskevat asiakastiedotteemme löytyvät PRH:n tiedotearkistosta. Siirry PRH:n asiakastiedotteiden vuoden 2019 arkistoon.
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.05.2019