Uuden yhdistyksen perusilmoitus

Yhdistyksen voi ilmoittaa yhdistysrekisteriin joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

Yhdistyksen voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä tai oikeustoimikelpoista yhteisöä. Luonnollisten henkilöiden täytyy olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä, sääntöjen mukaisia äänioikeutettuja jäseniä. Oikeustoimikelpoisia yhteisöjä ovat muiden muassa rekisteröity yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, säätiö sekä julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunta, valtio tai evankelisluterilainen tai ortodoksinen seurakunta.

Sähköinen ilmoitus

Kun teet ilmoituksen sähköisesti, voit valita joko perustamispaketin tai ilmoittamisen. Lue lisää sähköisestä ilmoittamisesta.

Ilmoitus paperilomakkeella

Ilmoitus yhdistysrekisteriin tehdään virallisella lomakkeella.

Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen, johon täytyy liittää seuraavat selvitykset:

  • perustamiskirja
  • säännöt
  • kuitti tai kuittijäljennös käsittelymaksusta.

Yhdistys voi valita tarkoitukseensa sopivan sääntömallin ja täydentää sen nimen, kotipaikan, tarkoituksen ja toiminnan laatua sekä hallituksen kokoa koskevien pykälien osalta. Tutustu sääntöjä koskeviin ohjeisiin.

Siirry lataamaan lomakkeet ja sääntömallit ilmoittamista varten.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on edullisempi, jos teet perusilmoituksen sähköisesti. Maksun suuruuteen vaikuttaa lisäksi se, onko PRH tarkastanut säännöt ennakkoon vai ei. PRH:n sääntömallit eivät ole ennakkotarkastettuja sääntöjä. Lue lisää ennakkotarkastuksesta.

Perusilmoituksen käsittelymaksut määräytyvät seuraavasti:

  • Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa on 85 €, jos sääntöjä ei ole ennakkotarkastettu.
  • Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa on 30 €, jos säännöt on ennakkotarkastettu.
  • Paperilomakkeella tehtävän perusilmoituksen käsittelymaksu on 150 €, jos sääntöjä ei ole ennakkotarkastettu.
  • Paperilomakkeella tehtävän perusilmoituksen käsittelymaksu on 50 €, jos säännöt on ennakkotarkastettu.

Sähköiselle ilmoittamiselle ja paperi-ilmoittamiselle on kummallekin omat ohjeensa käsittelymaksun maksamisesta. Tutustu maksuohjeisiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.05.2017