Kaksikielisistä yhdistyksistä

Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Uusi yhdistys merkitään rekisteriin sekä suomen että ruotsin kielellä, jos yhdistyksen säännöt on laadittu ja ilmoitus tehdään molemmilla kielillä.

Jos säännöt halutaan voimaan sekä suomen että ruotsin kielellä, on ilmoituksen liitteeksi oheistettava virallisen kielenkääntäjän todistus siitä, että säännöt ovat keskenään saman sisältöiset. Tämä vaatimus koskee sekä perusilmoituksia että ilmoituksia sääntöjen muutoksista.

Kaksikielisen yhdistyksen perusilmoitusta ei voi tehdä sähköisen palvelun kautta. Ilmoitus tehdään paperilomakkeilla. Sama koskee muutosilmoitusta, jossa ilmoitetaan yhdistykselle säännöt sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kun kaksikielinen yhdistys tekee yhdistysrekisteriin ilmoituksen paperilomakkeilla, täytetään sekä suomenkielinen lomake että ruotsinkielinen lomake. Näin yhdistys saa ilmoitetuksi asiat kummallakin kielellä. Siten esimerkiksi nimenkirjoittajien muutoksesta pitää ilmoittaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Vaikka täytetään kaksi lomaketta, on kyse kuitenkin yhdestä ilmoituksesta, joka käsitellään yhdellä käsittelymaksulla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.04.2017