Sääntöjä koskevia ohjeita

Tarkista, että säännöissä ovat mukana yhdistyslain 8 §:ssä mainitut asiat. Katso FINLEX-säädöstietopankki.

Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimen tulee erottua riittävästi rekisteriin merkityistä eikä se saa olla harhaanjohtava eikä hyvän tavan vastainen.

Kotipaikka

Kotipaikka voi olla vain yksi kunta Suomessa.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Aatteellisen yhdistyksen voi perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Aatteellinen tarkoitus on se määränpää tai tavoite jonka edistämiseksi yhdistys toimii. Toimintamuodot puolestaan ovat niitä konkreettisia keinoja, joilla yhdistys toteuttaa tarkoitustaan. Säännöt tulisi laatia siten, että ulkopuolinenkin ja erityisesti yhdistyksen jäsenet saavat niiden perusteella käsityksen siitä, minkä vuoksi yhdistys on perustettu.Tutustu malleihin yhdistyksen tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Jäsenten maksuvelvollisuus

Maksuvelvollisuus tulee olla säännöissä. Lisäksi säännöissä on mainittava muut erityiset jäsenten velvollisuudet.

Hallitus

Hallituksen koko ja toimikausi on mainittava säännöissä. Hallituksen vähimmäiskoko on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Yhdistys voi säännöissä määrätä suuremmasta hallituksesta. Hallituksen koko voidaan määrätä säännöissä myös vähimmäis- ja enimmäismääränä, esim. puheenjohtaja ja 2 - 5 varsinaista sekä 0 – 2 varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajalla ja mahdollisella varapuheenjohtajalla tulee olla asuinpaikka Suomessa. Patentti- ja rekisterihallitus voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa tästä. Hallituksen puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen, muiden hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsen. Velkajärjestely ei ole esteenä hallituksen jäsenyydelle.

Toiminnantarkastajat tai tilintarkastajat

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi on mainittava säännöissä. Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi varsinainen toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on valittava myös varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö. Jos yhdistykselle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja

Tilikausi

Tilikausi on jokin säännöissä määrätty 12 kuukauden pituinen aika. Toimintaa aloitettaessa tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi (korkeintaan 18 kuukautta) ajanjakso. Poikkeavaa tilikautta ei tarvitse kuitenkaan merkitä yhdistyksen sääntöihin. Ensimmäinen tilikausi alkaa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.

Varsinaisen kokouksen pitoaika

Säännöissä on määrättävä, milloin päätetään yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien valinnasta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.

Kokouskutsutapa ja -aika

Kokouskutsutavaksi ja -ajaksi tulee säännöissä mainita sellainen menettely, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada kokouksesta tieto. Kokouskutsutapa pitää nimenomaisesti olla mainittuna säännöissä, eikä sitä voi jättää hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Säännöissä voidaan myös mahdollistaa etäosallistuminen .

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

Säännöissä on mainittava, miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan.

Verkkosivuillamme on myös sääntömalleja

Voit myös tutustua verkkosivuillamme oleviin sääntömalleihin .

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 18.04.2016